Politiførstebetjent Sven Johannessen på politibåten "Skarv" forteller til Bergens Tidende at han denne uken har snakket med yrkesfiskere i Austevoll. De forteller om gyldne tider for dem som har konsesjon for garnfiske etter laks.— Jeg snakket med en fisker som på en natt hadde tatt 80 lakser på mellom seks og åtte kilo. Natten etter fikk han 30 lakser av samme fine kvalitet. Mens det normalt har vært én prosent villaks og 99 prosent rømt oppdrettslaks i nøtene, er situasjonen nå omvendt, sier han. Overraskende - For yrkesfiskerne ute på kysten er det overraskende at det er så mye villaks å få etter meldingene om at laksen uteblir fra elvene, sier Johannesen. - Inne i fjordsystemene er det omtrent ikke villaks å få på garn. Der er det oppdrettslaksen som dominerer fangstbildet, sier Johannessen.- De store laksefangstene ble tatt på sørvestsiden av Stolmen i Austevoll. Utenfor Sotra og Øygarden fanges det også villaks. Men det er smålaks i forhold til det som fiskes i Austevoll, forteller Johannessen. Garnene må merkes Politiet finner en del garn som ikke er merket. Det kan være garn som er lovlige å fiske med, men som blir ulovlig hvis de ikke er merket med eierens navn og adresse.- Jeg vil oppfordre fiskerne om å merke garnene sine. Vi beslaglegger de umerkede garnene. Hvis folk er usikker på hvilke regler som gjelder for garnfiske etter laks, kan de henvende seg til lensmannen på stedet eller til oss i lakseoppsynet, sier Sven Johannessen.

STORFISKE: I disse dager er det gyldne tider for yrkesfiskerne i Austevoll med konsesjon på laksefiske. Dette bildet er fra et tilsvarende ”klondyke” i Gulen tidligere i år.
Arkivfoto: Knut Egil Wang