– Vi hadde denne båten i kikkerten, og var ute sammen med Kystvakten da vi bestemte oss for å kontrollere fartøyet, sier kontorsjef Arne B. Nilsen ved Bergen regiontollsted.

Da tollerne gikk om bord, ble sjarken med en utenlandsk statsborger som eneste besetningsmedlem, beordret til kai. Deretter beslagla og bar tollerne i land de ulovlig innførte varene. Opptellingen viste 12.000 sigaretter, ti liter brennevin og 70 liter øl.

– Mannen kom fra Kontinentet, og hadde vært innom flere norske havner før han kom til Bergen. Han hadde unnlatt å opplyse til Tollvesenet om at han hadde med seg varer til fortolling, sier Arne B. Nilsen.

Mannen fikk et forelegg på 30.000 kroner for forholdet.