Lensmann Audun Høyland i Ulvik forteller til Bergens Tidende at det var tips fra publikum som gjorde at politiet og folk fra Statens Naturoppsyn (SNO) foretok en razzia etter ulovlige hummerteiner langt inne i Hardangerfjorden.

— Med SNOs båt «Skarv» reiste vi rundt i Indre Samlafjorden fra Ålvik innover Kvanndal og fra Utne og innover Granvinfjorden, forteller Høyland.

— Vi fant 30 ulovlige redskaper i sjøen. 22 var hummerteiner, åtte var torskeruser. Nedsenket i sjøen fant vi også en stor oppbevaringspose med mange hummer. De hadde fått bånd surret rundt storklørne for å unngå at de skadet hverandre. Hummeren var nok samlet i posen for oppbevaring frem til datoen for når hummer er lovlig å fange, sier Høyland.

Faunakriminalitet

— Vi anser dette for alvorlig faunakriminalitet, sier han.

— Hummer er i vårt område fredet fra årsskiftet frem til 3. oktober. De fleste hummerne vi fant, var godt over minstemålet og representerte nok en verdi på flere tusen kroner. I alt beslagla vi 30 ulike redskaper. Den eller de som står bak den ulovlige fangsten har også mistet redskaper for mange tusen kroner. Hummerne ble befridd for båndene rundt storklørne før de ble sluppet ut etter anvisning fra fagfolk i Fiskeridirektoratet, sier Høyland.

— Vet dere hvem synderne er?

— Vi har gode spor å gå etter, uten at jeg nå kan gå videre inn på hva vi vet, sier lensmann Audun Høyland.

— Fangst av hummer er lovlig fra 1. oktober og ut året i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, forteller rådgiver Terje Hallsteinsen i Fiskeridirektoratet.

— Men hvis 1. oktober på en lørdag eller søndag, skal fangststart først finne sted den etterfølgende mandag. I år starter altså hummerfangsten først mandag 3. oktober, sier Hallsteinsen.

Lovlig minstestørrelse for fangst av hummer er 25 cm.