Det er selskapets nye «Du kan-konkurranse» som premierer to prosjekter i Bergen.

– Konkurransen skal støtte opp om pågangsmot og utvikling av nye muligheter. Vi har fått mange søknader om støtte til gode tiltak, og etter tøff prioritering har vi plukket ut de to i Bergen blant de seks vinnerne, sier Storbrands informasjonsdirektør Egil Thompson.

Brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus får 50.000 kroner som tilskudd til leir for brannskadde barn, mens Hærverkskampanjen får tilsvarende beløp.

Storebrands regiondirektør Kristin Vaeng deler i dag ut både diplom og penger på Haukeland sykehus, mens Hærverkskampanjen får sin premie ved en lunsj.

Av søknaden fra brannskadeavsnittet fremgikk det at sykehuset planlegger en leir der brannskadde barn får treffe hverandre og utveksle erfaringer.

Hærverkskampanjen får premie for å ha vært drevet som frivillig tiltak i Bergen siden 1989, med det formål å motarbeide mobbing, vold og bruk av rusmidler.