— Arbeidsmetoder og rutiner hos legene er aldri like, sier hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Bergen, Gunnar Ramstad, til BT.

Han mener det er interessant, men ikke overraskende, at ventetid er uavhengig av listelengde.

— Slike forskjeller, uavhengig av størrelsen på legepraksisen, var tydelige også lenge før fastlegeordningen. Noen leger bruker lengre tid på hver pasient, har tyngre pasientgrupper eller praksis i områder med større sosiale problemer.

— Og alle leger er ikke like effektive?

— Det er et ladet uttrykk, men noen kan helt sikkert administrere pasientflyten og timeboken bedre. Vi har arrangert flere kurs i bedre arbeidsrutiner, sier Ramstad.

— Hva mener du er akseptabel ventetid?

— Er man syk og trenger behandling, er åtte uker helt uakseptabelt. Men må man vente i to måneder for å ta en førerkorttest, og fristen går ut om fire, er jeg ikke lei meg for det. Man vil alltid finne pasienter som har ventet lenge, men jeg velger å tro at dette gjelder de minst viktige tingene, svarer Ramstad, og legger til: - Vi skal huske at bergenslegene fortløpende tar inn halvannen tusen pasienter som trenger akutthjelp hver dag.