— I byen Saarbrücken har vi årlige underskudd i kollektivtrafikken på 15 millioner Euro (118 millioner kroner), sier trafikkpolitisk talsmann for CDU (Høyre), Manfred Backes, til Bergens Tidende.

— Hos oss er bybanen dyrere i drift enn bussene, men da bybaneprogrammet ble vedtatt for en 10 års tid siden, var det likevel full enighet blant de politiske partiene, sier Backes, som imidlertid bekrefter at det var harde slag før man nådde enstemmighet.

— Dette bekreftes av miljøpartiet De Grønnes talsmann, Dieter Grünewald. De Grønne og CDU driver for tiden koalisjon sammen i Saarbrücken, som er hovedstad i det lille forbundslandet Saarland. Saarbrücken har litt færre innbyggere enn Bergen, men omlandet, Saarland, har ca. én million innbyggere på et areal som kan sammenliknes med Bergen og tilgrensende kommuner.´

Vinning dekker tap

— Hvordan dekker dere det store underskuddet til kollektivtrafikken?

— I Saarbrücken, som i mange andre tyske byer, har vi et stort kommunalt selskap som sørger både for strøm, varme, gass, vann til kundene, og i tillegg driver kollektivtrafikk. Energi- og vannsektoren går med solide overskudd, og penger fra dette overskuddet benyttes til å dekke kollektivtrafikkens underskudd. Selvsagt kunne vi tatt høyere billettpriser, men vi ønsker at det skal være billig å kjøre kollektivt i Saarbrücken, sier Dieter Grünewald.

Billigste enkeltbillett for voksne koster i Saarbrücken 1 Euro og 70 cent, som tilsvarer ca. 13 kroner.

EU pålegger konkurranse

— Men om få år vil ikke denne modellen med overføring av penger fra én kommunal sektor til en annen kunne fungere lenger. EU har pålagt oss å innføre konkurranse i kollektivtrafikken, men foreløpig bare for bussene. Forhåpentlig vil det gjøre driften billigere, men uansett må vi regne med store underskudd. Og da må pengene hentes fra det kommunale budsjettet i Saarbrücken. Pengene fra energi- og vannsektoren vil da ligge i kommunekassen, og kan dermed selvsagt benyttes til kollektivtrafikk som før, men de vil ikke lenger være øremerket. Da blir det konkurranse om pengene og hard prioritering, og jeg ser ikke bort fra at vi da må redusere kollektivtilbudet for å spare penger, sier Manfred Backes.

fascinert av hvordan bybanen fungerer i Saarbrücken og i Strasbourg. Her tester han banen i Saarbrücken sammen med byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, kommunaldirektør Edel Eikeseth, finansråd Trond Tystad og regionveisjef Ole Chr. Torpp.<p/> FOTO: JOHN LINDEBOTTEN