Det er kommunerevisjonen i Bergen kommune som har målt «produksjonen» i byens barnehager. Kommunerevisjonen konkluderer med at tallene tyder på en viss ineffektivitet i ressursbruken blant noen av barnehagene.

Foreldre vil trolig lese tallene motsatt av revisorene: De minst effektive barnehagene er de med flest voksne i forhold til antallet barn. Her får man med andre ord mest igjen for pengene, siden prisen på barnehageplasser er den samme overalt.

Listen, som BT presenterer i sin helhet på nett, kan være nyttig lesning for dem som står i ferd med å søke barnehageplass.

Blant de kommunale barnehagene er Minde barnehage mest effektiv og Salhus barnehage minst effektiv. Mens hver voksen i Salhus «produserer» 5,3 heldags barnehageplasser per årsverk, får Minde 7,1 heldagsplasser fra hver voksen. Snittet i de kommunale barnehagene er 5,9 heldagsplasser per årsverk.

I de private barnehagene ligger snittet litt høyere – 6,25 heldagsplasser for hver voksen.

Fana topper listen

Aller mest kostnadseffektiv er private Fana barnehage. Styrer Siv S. Wagner-Larsen forsikrer at barnehagen holder seg til den vedtatte bemanningsnormen.

– Vi har fornøyde barn, fornøyde foreldre og fornøyde ansatte. Vi er en svært populær barnehage med lange ventelister, sier styreren.

Forklaringen på at antallet heldagsplasser pr. voksen er hele 9,1 kan være at barnehagen har flere helt små barn i avdelingene, som er aldersblandede. Et småbarn teller like mye som to store barn.

I enden finner vi Tryllefløyten barnehage, som tilhører Steinerskolen. Her er voksentettheten svært stor.

Forklaringen er at førsteklassingene ved Steinerskolen går i barnehagen. Førsteklassingene faller ut av barnehagestatistikken, mens pedagogene deres telles med, sier styrer Titti Østerberg.

Vil ikke presse

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit sier til Bergens Tidende at rapporten har vært nyttig lesning, men at byrådsavdelingen nøyer seg med å ta opplysningene til orientering.

– Er det aktuelt å presse de «minst effektive» barnehagene til å drive like kostnadseffektivt som de mest effektive.

– Nei, det kommer vi ikke til å gjøre, fastslår byråden.

Kommunerevisjonens rapport baserer seg på regnskapstall fra 2003/2004. Rapporten skal nå behandles i kontrollutvalget og deretter bystyret.

Les tall for alle barnehagene på bt.no