— De sa jeg var så ung da ulykken skjedde at det ikke var godt å si hvordan jeg ville utvikle meg. Da orket jeg ikke å kjempe mer, sier Halvorsen.

Samtidig som han aksepterte erstatningen fra Assuranseforeningen Skuld, måtte han skrive under på at saken hans ble avsluttet.

  • Det skulle jeg aldri gjort, sier 26-åringen.

Han hadde livet foran seg da han som 16-åring gikk om bord i < > 26. november 1999. Ti år etter har han fremdeles bare vitnemål fra ungdomsskolen. Forsøk på å ta utdannelse har strandet på grunn av søvnproblemer og konsentrasjonssvikt. Å få jobb har nesten vært håpløst.

  • Jeg ønsker ikke å virke grådig og sytete, men jeg opplever at det har vært en forskjellsbehandling, sier han.

— På stadiet til en 20-åring

BTs undersøkelse blant overlevende etter < >-ulykken, viser at det er store forskjeller i utbetalt erstatning. Mens 21 av 29 spurte oppgir at de kun har fått en generell erstatning for tort og svie på cirka 160.000 kroner, har andre fått dekket både tapt studietid og arbeidsfortjeneste.

I BT-magasinet lørdag fortalte både Hiim og Halvorsen om livskampen i bølgene på Sletta for ti år siden. Begge er diagnostisert med posttraumatisk stressyndrom. Begge sliter med konsentrasjonsvansker, søvnproblemer og flashback. Begge har endret reisevaner.

Men i motsetning til Hiim som er erklært hundre prosent arbeidsufør og 30 prosent medisinsk ufør, forsøker Halvorsen fortsatt å jobbe.

— Jeg vil ikke bli ufør i så ung alder. Jeg vil ikke svi for dette resten av livet, sier han.

- Pepret motparten

I dag er han gjeldstynget og leier leilighet. Etter 65 avslag på jobbsøknader har han omsider fått innpass som sjåfør i Viking redningstjeneste.

  • Jeg er 26 år og fremdeles på stadiet til en 20-åring, sier Halvorsen.

I utgangspunktet krevde hans advokat 840.000 kroner i erstatning, men etter konsultasjon hos en psykiater oppnevnt av Skuld, lød det endelige tilbudet på 162.000 kroner for tapt arbeidsinntekt og menerstatning.

— Han snakket med meg i en time. De øvrige to erklæringene jeg hadde om varige men etter ulykken, ble ikke lagt til grunn, sier 26-åringen.

Gunnar Hiim på sin side er fornøyd med oppgjøret. Erstatningen dekker lønnstapet frem til pensjonsalder pluss 25 prosent. Han tror advokaten og erklæringer fra fem leger, psykiatere og psykologer var avgjørende.

  • Advokaten min var en type som pepret motparten med lange brev og utredninger, sier Hiim.

Store forskjeller

Når krisen rammer er oppfølgingen av overlevende og etterlatte langt på vei prisgitt ulykkesforvolder og dens forsikringsordninger. Det har resultert i store forskjeller, ifølge psykolog Atle Dyregrov.

Han viser til at ofrene etter «Sleipner»-ulykken fikk langt bedre oppfølging enn ofrene etter Åsta-ulykken, som skjedde like etter. Det mener psykologen er galt.

  • Det offentlige må ha et system som tilsier at alle overlevende og etterlatte får den hjelpen de trenger etter slike ulykker, sier han.

Han har lenge etterspurt et bedre offentlig rammeverk for håndtering av kriser og katastrofer. Blant annet har han vært med på å utforme en veileder om temaet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Veilederen har latt vente på seg. Arbeidet ble påbegynt i 2003, men veilederen er ennå ikke sendt på høring.

Ifølge divisjonsdirektør Ellinor Bertha Charitte Major i Helsedirektoratet skal den sendes på høring før jul, og den skal være ferdig i februar 2010.

BARE EN UNGDOM: Arnt Helge Halvorsen var bare 16 år da han overlevde forliset på Sletta. Han føler hans unge alder ble brukt mot ham i erstatningsoppgjøret.
Roar Christiansen