— Det er store skader på kulturhuset. Jeg tipper hele første etasje inkludert to kinosaler blir stengt lenge. Her blir det store utfordringer med tanke på drift, sier ordfører Hans Erik Ringkjøb i Voss kommune.

KulturhusForsikring1.jpg

Den største kinosalen ligger i etasjen over og er ikke direkte berørt. Men mye av det tekniske utstyret til alle kinosalene er plassert i kjelleren og har tatt skade av vanninntrengingen.— Det er strukturelle skader i betongen. Vi satser på å adskille de største skadene og få på plass ventilasjon og varme i deler av bygget, med en midlertidig drift som er til å leve med, sier skadekoordinator Tor Yngve Melbye, som er innleid av forsikringsselskapet Protector.

Kan åpne deler av skolen

Voss ungdomsskole er også stengt på grunn av flommen.

— Det blir rektor som må ta den endelige avgjørelsen, men vi håper at skolen kan åpne igjen på mandag, sier Melbye.

Rundt en tredjedel av bygningene på skolen må holdes stengt lenger, fordi ventilasjonssystemet har stått under vann. Denne delen av skolen brukes til spesielle fag som musikk, sløyd, mat, helse og naturfag.

Ventilasjonstrøbbel i tinghuset

Også på tinghuset har ventilasjonsaggregatet stått under vann. Dette skal vurderes av fagfolk fredag.

— Jeg tør ikke si i dag hvor lang tid dette vil ta, men Nav og andre leietakere i bygget er nå i normal drift.

Nav på Voss skal ha hatt problemer ned datanettet sitt i en periode i forbindelse med vannskadene.

Store idrettstap

Det har vært store vannmengder inne idrettssalen på Voss. Her har trolig store verdier gått tapt.

— Vi har ikke vært i alle rom ennå, men det er skade både på kunstgressanlegget og på mye materiell som er lagret. Det vil bli utfordrende å legge til rette for midlertidig drift i hallen, sier skadekoordinatoren.

På grunn av store skader flere steder på Vestlandet er det vanskelig å få tak i nok folk fra saneringsbransjen.

Ifølge Melbye er prioriteringsrekkefølgen til Voss kommune nå tinghuset, ungdomsskolen, kulturhuset og idrettshallen.

— Vannrenseanlegget har enda høyere prioritet, men det er allerede tatt hånd om.