Ingen vet hva som skjedde da taket forsvant og de tjukke murveggene ble påført alvorlige skader. Ingen har funnet noen av takrestene igjen i fjellet. Men trolig er et voldsomt uvær litt etter jul i fjor forklaringen på at turgåere fant turisthytten uten tak, full av snø innvendig og med store ødeleggelser i murveggene. Den særegne og populære hytten ved inngangen til Breheimen og Jostedalsbreen er nå fullstendig ubrukelig.

— Så ingen må finne på å sette kursen mot Skålatårnet med tanke på overnatting nå i vinterferien, sier byggmester Bjørn Vike til Bergens Tidende.

På høyt platå

Skålatårnet står 1843 meter over havet på et platå rett til fjells fra Aleksandria Hotell i Loen. Ideen om å reise et spesielt byggverk på platået med stupbratte fjellvegger bare noen meter unna, kom fra Dr. Kloumann, som var distriktslege i Innvik. Fra sin bolig på Faleide hadde han vakker utsikt innover Innvikfjorden og med det dominerende Skålafjellet i bakgrunnen. Dr. Kloumann ønsket å gjøre fjellet lettere tilgjengelig for folk. For å trekke folk, bygget han steintårnet i 1891. Det har 1,2 meter tykke murer, er rundt, og med sine to etasjer minner det kanskje aller mest om et gammelt borgvakttårn.

Dr. Kloumann fikk selv liten glede av sitt byggverk. Han døde nemlig samme høst. I stedet overtok hans etterfølger, dr. Brodtkorp, ansvaret for å drive steinhytten. Han sørget også for å samle inn penger til å få bygget en sti opp til toppen av Skålafjellet. Dette arbeidet pågikk helt til 1914.

20 senger

Etter hvert ble Skålatårnet overlatt til Bergens Turistforening. De siste årene har Bergen Turlag eid den, og brukt den som ubetjent turisthytte med 20 senger. For dem som ferdes i fjellområdene ved Loen, er hytten et populært overnattingssted og samlingspunkt.

— Skålatårnet er et helt spesielt bygg, som alltid har trukket til seg mange fjellturister og lokalbefolkning. Stor var derfor overraskelsen da vi fant hytten ødelagt og med avblåst tak for noen uker siden. Ingen vet hva som kan ha skjedd, eller når det skjedde. Men et kraftig uvær tidligere i vinter er trolig forklaringen, sier Bjørn vike, som sammen med Odd Eliassen nylig var på fjelltoppen for å rydde ut snømassene og få på plass et provisorisk tak.

Skal bli som før

— Men Skålatårnet kan ikke brukes av turister og turfolk før et nytt permanent tak er bygd opp igjen. Vi skal bygge et tak som er identisk med det som er blåst av, og jeg håper at arbeidet er ferdig i løpet av sommeren. Inntil da vil Skålatårnet være stengt, sier han.

Vike legger ikke skjul på at det er en spennende og utfordrende jobb å sette det gamle steintårnet i stand igjen. Utgiftene dekkes av forsikringen.

— Dette er ikke bare en populær turisthytte helt ved inngangen til Breheimen. Skålatårnet er også et helt spesielt historisk og kulturelt byggverk høyt til fjells Derfor er det viktig at det nå settes i stand slik det alltid har stått der, og bevares for fremtiden, sier han.

VAKKERT: Skålatårnet ligger vakkert til på 1843 meters høyde med panoramautsikt over Loen og Innvikfjorden.<br/> FOTO: BJØRN VIKE