— Kan Lars få bli med meg hjem i dag? Kan han? roper Heine H. Lid (snart 7) det sekundet han får øye på moren. Etter en lang dag med lek i solen på SFO ved Varden skole, er han ennå ikke klar for å gi slipp på kameraten.

— Heine liker seg veldig godt her. Jeg tror det er en lettelse for dem å få lekt litt etter en lang skoledag, sier Barbro H.H. Lid.

Fordi hun bor i Bergen, koster leken langt mindre enn det andre vestlendinger må betale for SFO. Bergens Tidende har sett på hva prisen på SFO er i de 15 største kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hva foreldrene må ut med for en fulltidsplass, varierer svært fra kommune til kommune. Mens en heldagsplass i Bergen koster 1855 kroner i måneden, må man ut med 2800 i Kvam, nesten tusen kroner mer.

Sjekk din kommune her.

Dyr drift i småkommuner

Ifølge rådmann i Kvam herad, Harald Inge Anderssen, er det smådriftsulemper som gjør skolefritidsordningen dyr.

— Vi er en spredtbygd kommune som har ambisjoner om å opprettholde SFO på alle skoler, selv de med få elever. Vi har valgt en linje ved å utlikne kostnadene på alle, og sikre SFO på alle skoler. Dermed blir prisen pr. elev høy, sier han.

Kommunen har ikke fått reaksjoner på prisen fra foreldrene.

— Vi har ikke fått skriftlige klager, men politikerne har fra tid til annen tatt opp at de synes prisen er høy. Når de får forklaringen, slutter de å spørre for et år eller to i hvert fall, sier rådmannen.

Les også:

Prioriterer skolebygg

Det er ingen øvre grense for hva som kan kreves av foreldrebetaling for å dekke de utgiftene kommunen har til SFO. Den enkelte kommune fastsetter derfor selv nivået og profilen på foreldrebetalingen.

Varaordføreren i Kvam, Oddvar Brakestad (H), viser til at kommunen har prioritert nye skolebygg. Seks skoler er lagt ned, mens nye er bygget.

— Med disse store endringene på skolesektoren, har det vært fokus på å få gjennomført de store skolebyggene, og vi har i mindre grad tatt fatt i gebyrene for SFO, sier han.

Brakestad tror det vil bli mer oppmerksomhet på å få ned prisen på SFO når ny skole i Norheimsund står ferdig.

Vil organisere SFO bedre

Med en pris på 2576 kroner i måneden er Askøy nest dyrest blant de store kommunene. Det overrasker ikke ordfører Knut Hanselmann (Frp).

— Vi forsøkte å redusere prisen i budsjettforhandlingene. Det er økonomien på Askøy som gjør at den er blitt så høy. Jeg er fullstendig klar over problemet, sier Hanselmann.

Kommunen vil jobbe både for å gå ned i pris, og for å organisere SFO bedre slik at kostnadene går ned, ifølge ordføreren.

— Vi forsøker å gjøre noe med dette. Det er for dyrt, det er ingen tvil om det, sier han.

Han har fått reaksjoner fra foreldre på den høye prisen.

— Ja, det må jeg innrømme, og jeg skjønner det godt, sier han.

Nøkkelbarn

Skolebyråd i Bergen, Filip Rygg, utelukker ikke at den lave prisen i Bergen delvis kan skyldes stordriftsfordeler.

— Men det er også en bevisst politikk. Da ordningen med to timer gratis leksehjelp kom i gang høsten 2010 satte vi som en av få store kommuner ned prisen på SFO. Ellers ville jo bare de andre timene blitt dyrere, og ordningen ville ikke vært gratis i praksis, sier han.

Rygg mener det er viktig å holde prisen på SFO nede for at alle skal ha mulighet til å benytte seg av ordningen.

— Vi vet at økonomi er en terskel for en del foreldre. Og alternativet til SFO er ikke at barna er hjemme med foreldrene, men at de får en nøkkel rundt halsen, sier han.

Monopolsituasjon

Barbro H.H. Lid tror at kommunene kan sette så høye SFO-priser som de vil, uten at det vil påvirke etterspørselen.

— For oss tror jeg faktisk ikke at det kunne blitt for dyrt. De har jo nesten monopol på passet, og vi trenger SFO for at logistikken skal gå opp. Hadde prisene økt så hadde vi bare tenkt at jaja, det var dumt, men sånn er det, sier hun.

Selv om hun betaler lite i forhold til det de gjør i andre kommuner, synes hun ikke prisen i Bergen er særlig lav.

— Når man går fra barnehage til SFO føles det kanskje billig. Men timeprisen er mye høyere, og det er jo veldig stor forskjell på hva de gjør. Mens barnehagen har masse faste opplegg, er SFO veldig fritt. Det kan føles litt som at vi betaler for at barna våre skal leke.

Bør kommunene sørge for likere SFO-priser? Si din mening.

grafikk.jpg