— Det er en uforklarlig stor forskjell i pris, sier Terje Kili, fagdirektør offentlige tjeneste i Forbrukerrådet.

I fjor besøkte Forbrukerrådet 36 private tannlegeklinikker.

I tillegg til de private klinikkene, ble prisinformasjon fra samtlige offentlige klinikker hentet inn. Undersøkelsen viste en prisforskjell på opp mot 67 prosent.

— Prisene varierte mellom byer. Dette viser at prisene påvirkes av hvordan konkurranseforholdene er på de enkelte stedene, sier Kili.

— Om en tenker at munnen er en del av det norske helsesystemet, burde en gå inn og lage føringer for prisnivået, sier han.

Lite prisinformasjon

Undersøkelsen avdekket også store mangler i prisinformasjon. Hver fjerde klinikk hadde ikke oppdaterte priser tilgjengelig. Nesten ingen hadde prisene tilgjengelig på nettsiden.

Dette skal Forbrukerrådet nå gjøre noe med. De jobber nå med å utvikle en tannhelseportal på nettet, hvor forbrukerne kan sjekke prisene for spesifikke behandlinger ved de enkelte klinikkene.

— Dette tror vi også vil føre til at prisene jevner seg mer ut, sier Kili.

Informasjonssjefen i Tannlegeforeningen ser ikke på prisforskjellene som problematisk.

— Prisforskjeller er jo litt av vitsen med et system hvor vi ikke skal samarbeide om priser og et system som gjenspeiler kostnader. Prisforskjellen i seg selv er ikke et problem, men publikum må ha mulighet til å orientere seg i markedet. Derfor støtter vi opp om Forbrukerrådets markedsportal, sier han.

- Skylder på økonomi

En undersøkelse fra Den norske tannlegeforening fra 2009, viste at om lag ti prosent av befolkningen valgte å utsette tannlegebesøket det siste året. Flesteparten oppga økonomi som hovedårsak.

Dette overrasker ikke avdelingsovertannlege Vibeke Barman Michelsen ved Odontologisk Universitetsklinikk i Bergen. De pasientene hun møter som sjelden går til tannlege, skylder ofte på økonomien.

— Å få informasjon om egen tannhelse og hva en bør gjøre er veldig viktig for å unngå tannsykdom og forhindre at små skader blir store. Tannkjøttbetennelse og hull merker en gjerne ikke selv før skadene er alvorlige, sier hun.

Det er ikke bare for tennenes skyld at det er lurt å besøke tannlegen regelmessig, påpeker hun. Tannlegene henviser ofte pasienter til legen.

— Vi kan se symptomer på mange sykdommer i kroppen ved å undersøke munnhulen.