Frp var — ikke uventet - det partiet som tok hardest i, både verbalt og økonomisk: - Et overgrep uten like, lød karakteristikken fra Frps Lill Karin Dale, som fyrte løs på det faktum at Bergen kommune gjennom en årrekke har innkrevd mer i vann- og avløpsgebyr enn det som faktisk ble brukt.

På det meste har det vært skumlet med beløp i halvmilliard-klassen. Tilbakebetaling av så store beløp hadde summert til tusenlapper for hver eneste husholdning. Saken har versert i bypolitikken i årevis. I august gjennomførte finanskomiteen sin første og eneste høring om temaet.

120-180 millioner

Sammen med Pensjonistpartiet og RV gikk Frp i går inn for å betale tilbake 250 millioner. Et bredt flertall har imidlertid konkludert med at 120-180 millioner gebyrkroner skal tilbakebetales i løpet av en periode på åtte til 10 år gjennom lavere gebyrer.

Frp måtte tåle noen sure spark for sitt «overbud»: - Jeg registrerer at Frp fremstiller seg som øverste moralske vokter i denne saken, sa Sps Kirsten Lysen.

Som komitéleder slo Høyres Martin Smith-Sivertsen an tonen i oppsummeringen av denne periodens mest spesielle sak:

— Det vi skal gjøre her i dag er en etterkalkulasjon av det som har vært feilkalkulert. Samtidig må vi unngå en situasjon der hele regningen skal tas i ett jafs, sa Martin Smith-Sivertsen, som leverte takk og ros til både kommunerevisjonen og kommuneadvokaten, samt sine komitékolleger for banebrytende og grundig arbeid.

- Nasjonal betydning

Særlig rosen av kommunerevisjonen ble gjentatt av flere. - Her har Bergen gjort et arbeid som har fått nasjonal betydning, fremholdt RVs Torstein Dahle.

Kompromisset som saken endte med er begrunnet med at det først i 1995 kom klare regler for hvordan såkalt selvkost skal beregnes. Flertallet har satt streken ved 1997 og beregnet hva som deretter er betalt for mye. Mindretallet mente strek burde vært satt ved 1995.

— Utfallet av denne saken viser at det er viktig å ha is i magen og ikke konkludere før vi er skikkelig i havn, sa Aps Terje Ohnstad.

Venstres Geir Kjell Andersland tilhørte flertallet: - Det vi gjør er samtidig å sende et tydelig signal ved så klart å fastslå at det offentlige ikke kan bruke gebyrer til å drive indirekte skattlegging. Det gjelder også staten, la han til.

Bystyret vedtok også å rette en appell til staten om å ta deler av regningen, siden uklare statlige regler er en del av forklaringen på den såkalte gebyrskandalen.

ROSTE REVISJONEN: Som komitéleder har Martin Smith-Sivertsen bakset med gebyrskandalen i årevis. I går fikk både han og kommunerevisjonen ros for viljen til å rydde opp i en komplisert sak.<p/>FOTO: TOR HØVIK