Se kart over omleggingen

Endringene vil vare frem til slutten av mai. Statens vegvesen anbefaler at trafikk mellom Nøstet og Bystasjonen/Nygårdstangen i størst mulig grad velger Nygårdstunnelen i denne perioden.

Grunnen til denne midlertidige omleggingen er todelt: Bergen kommune skal skifte ut morkne vann— og avløpsledninger. Og når det likevel skal graves, benytter Statens vegvesen anledningen til å få unna litt av Bergensprogrammet. Det blir nytt gatedekke med litt mindre plass til bilene, og mye mer plass til fotgjengerne.

— Det som skjer fra mandag morgen, den 6. januar, er at vi stenger krysset Foreningsgaten/Olav Kyrres gate/Vaskerelven. Det fører bl.a. med seg at trafikken som kjører Olav Kyrres gate må finne nye veier ut av byen, sier byggeleder Terje Engevik på veikontoret til Bergens Tidende.

Rundt Bergens Tidende

Og her må både privatbilister og bussjåfører være oppmerksomme. I krysset ved Permanenten/BT-kvartalet, svinger privatbilene inn i Nordahl Bruns gate mellom Hotel Norge og Bergens Tidende, kjører opp bakken og rett frem gjennom Vestre Torvgate til de når Håkonsgaten. Da kommer de inn på gamle spor igjen.

Bussene som kjører Olav Kyrres gate svinger motsatt vei og kjører mot den vante kjøreretningen forbi hovedinngangen til Permanenten. Deretter til høyre og mot den vante kjøreretningen i Christies gate, så rett frem og inn i Sydnestunnelen, som får trafikk i begge retninger fra og til Christies gate.

Sydnestunnelens inngangsparti fra Olav Kyrres gate stenges.

Omvei om Telegrafen

Nå har det allerede siden sent i høst vært trafikkendringer i dette området. I fase 1 ble Foreningsgaten ble stengt rundt midten av november. Arbeidene der med opprustning av vann og avløp og nytt gatedekke er på det nærmeste ferdig. Foreningsgaten blir derfor tilgjengelig for varelevering, men foreløpig altså ikke for gjennomkjøring.

Hittil har trafikken gjennom Foreningsgaten blitt dirigert inn i Nordahl Bruns gate, rundt Permanenten, og så inn igjen i Olav Kyrres gate.

— Men fra fase 2, som starter mandag 6. januar, går ikke dette lenger, forklarer Asbjørn Valen på veikontoret. - Nordahl Bruns gate forbi Permanenten blir enveiskjørt mot den vanlige kjøreretningen. Det betyr at de som kommer fra Lars Hilles gate og har tenkt seg videre gjennom Vaskerelven må kjøre ned Christies gate forbi Festplassen, svinge til venstre ved Telegrafbygningen, kjøre tilbake Olav Kyrres gate og deretter til høyre rundt BT slik det beskrevet ovenfor, sier Asbjørn Valen.

Bredere fortau

Krysset som stenges fra mandag morgen vil være anleggsplass frem til begynnelsen av mars. Deretter starter fase 3, som innebærer stengning og anleggsarbeider i Olav Kyrres gate frem til krysset Håkonsgaten/Nygårdsgaten. Her vil arbeidene pågå til slutten av mai.

Asbjørn Valen presiserer at hele anleggsområdet for fase 1, 2 og 3 vil være stengt for gjennomkjøring helt frem til avslutningen av arbeidene i Olav Kyrres gate. Åpningsdato er foreløpig anslått til 30. mai.

Asbjørn Valen opplyser at både Foreningsgaten, krysset og den aktuelle biten av Olav Kyrres gate vil fremstå i ny og forbedret skikkelse etter at arbeidene er avsluttet. Blant annet vil fortauet på vestsiden av Foreningsgaten blir én meter bredere. Det samme vil fortauet på nordsiden av Olav Kyrres gate.

Nygårdsgaten

Opprustningen som skal foregå er en del av Bergensprogrammet, og det vil få sin fortsettelse i søndre del av Nygårdsgaten etter sommeren. Snart vil det også være klart for anlegg ved Florida, der gang- og sykkelveien langs Store Lungegårdsvann skal forbindes med gang- og sykkelveinettet på andre siden av Gamle Nygårdsbro. Arbeidene vil kreve store inngrep i anleggsfasen, men Asbjørn Valen lover at trafikken skal kunne gå hele tiden.

<b>KRYSSET STENGES:</b> Dette krysset, hvor vi ser Vaskerelven skrått mot høyre og Olav Kyrres gate til venstre, stenges og blir anleggsplass fra mandag morgen. Ut på våren skal også gateløpet frem til Håkonsgaten/Nygårdsgaten stenges for anleggsarbeid. Helt til venstre ser vi inngangen til Sydnestunnelen. Denne delen av tunnelens stenges også for trafikk i anleggsperioden.
FOTO: GIDSKE STARK