— Vi etablerte døgnåpent akuttmottak i 2003. Det hadde vært vanskelig uten inntektene fra søvnavdelingen, sier sykehusdirektør Rolf Abrahamsen på Voss sjukehus.

De offentlige takstene for søvndiagnoser lå i flere år skyhøyt over de reelle kostnadene ved behandlingen. Det gjorde avtalen gullkantet både for Eurosleep og sykehuset, som har delt inntekten. Sykehuset har de beste årene hatt «søvnoverskudd» på over 20 millioner kroner, men vil ifølge Abrahamsen gå med 3,5 millioner i pluss i 2006 etter at takstene er vesentlig redusert.

Voss sjukehus har betalt leie av lokaler, renhold, vaktmestertjenester, kontortjenester og mat på søvnklinikken. Selv med disse støttefunksjonene, har sykehuset hatt pene overskudd.

Abrahamsen mener det har vært en god avtale for sykehuset både økonomisk og faglig.

— Det er ikke hver dag det banker et så suksessrikt prosjekt på døren, sier han. Men han beklager at sykehuset har brutt Lov om offentlige anskaffelser ved å gi oppdrag uten konkurranse til Eurosleep.

— Jeg ble klar over dette først i 2004. Vi hadde fokus andre steder da vi inngikk avtalen, blant annet på fornøyde pasienter, sier han.

Abrahamsen har også forståelse for at mange i dag stiller spørsmål ved at det er drevet privat sykehus midt inne i det offentlige sykehuset. Men han beklager at avtalen nå bare er sagt opp, uten av man prøvde å komme frem til nye løsninger i det offentlig-private samarbeidet.

— Alternativet var at virksomheten ble drevet helt privat. Nå er jo noe av pengene pløyd tilbake til det offentlige, sier Abrahamsen.