Det kom frem under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, der kommunen presenterte barn og unges helse i Bergen. Fremdeles er det det et knippe steder som skiller seg negativt ut.

— Det kan ikke være slik at der du bor, legger grunnlaget for hvilke muligheter man har i livet. Barna skal stille seg spørsmålet «hva skal jeg bli», ikke «hva er jeg dømt til å bli», sier skolebyråd Harald Victor Hove (H).

I undersøkelsen, som bygger på journaler fra helsestasjonene og skolehelsetjenesten, kommer det frem at områdene Slettebakken, Loddefjord, Olsvik, Flaktveit og Solheim fremdeles har store utfordringer når det gjelder levekårene for barn og unge. Dette er områder som også er blitt trukket frem i tidligere levekårsundersøkelser.

  • Sjekk ditt område her.

Spiser ikke skolemat

Rapporten kommunen la frem tirsdag tar for seg både tannhelse, røyking, søvn, psykisk helse, sosialt nettverk og aktivitet på fritiden for barn og unge i Bergen. Undersøkelsen er unik i sitt slag.

Noen eksempler på funn i undersøkelsen er:

  • Hver femte åttendeklassing i Loddefjord spiser ikke mat på skolen daglig.
  • Hvert tredje barn på Slettebakken har hatt hull i tennene ved skolestart.
  • Én av tre åttendeklassinger i Olsvik er ikke fysisk aktive på fritiden. At flere av de samme stedene sliter fremdeles, synes skolebyråden er uheldig.

— Samtidig er ikke dette overraskende. Dette er ting vi vet, og som vi jobber med. Det sier likevel noe om at vi ikke helt har greid å utjevne forskjellene, og at tiltak vi tidligere har gjort kanskje ikke har hatt ønsket effekt. Nå tror jeg det blir viktig å bruke disse funnene til å jobbe med de samme barna, på tvers av avdelingene. Vi trenger mer samarbeid, sier han.

Ti millioner til skolehelse

Både han og helsebyråd, Hilde Onarheim (H), sier at de ønsker i større grad å bevilge ressurser til de områdene med størst utfordringer.

Onarheim trekker frem ti millioner kroner for neste års budsjett som skal gå til skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Hun nevner også flere tiltak som allerede er i gang, som frisklivssentralen og tilskudd til kriminialitetsforebyggende arbeid.

— Vi ønsker også at de kommunale boligene blir mer spredd. Vi kan ikke ha en opphopning der hvor vi har store utfordringer, sier hun.

Hove trekker frem leksehjelp fra femte trinn, gratis kjernetid og flere lærere i områder med større utfordringer.

— Jeg er glad for at vi har fått disse tallene, og når vi planlegger budsjettene vil det være med dette i bakhodet. Det betyr nok også at noen får mindre, mens andre får mer. Den stormen er vi klare for å ta, sier han.

- Et nyansert bilde

Områder som scorer godt på en rekke av de ulike delene av undersøkelsen, er blant andre Fjellsiden nord og sør, Sandsli, Ytrebygda og Fana.

Likevel er det også store forskjeller fra sted til sted når det kommer til ulike utfordringer.

Mens 20 prosent av åttendeklassingene i levekårssonen Fanabygda (Stend og Krokeide m.m.) bekymret seg for noe hjemme, var det bare ti prosent av åttendeklassingene i Loddefjord som var bekymret.

— Bildet er mer nyansert denne gangen enn tidligere. Det ser blant annet ut å være større geografisk variasjon i helseatferd og påvirkningsfaktorer blant barn og unge i kommunen enn det som tidligere er fremkommet blant voksne. Det er positivt at rapporten også viser at det er svært mange barn og unge som har en god oppvekst, sier Onarheim.

Les hele rapporten her:

FORSKJELLER: Kommunen la tirsdag ettermiddag frem en rapport om barn og unges helse i Bergen. - Fremdeles ser vi at det forskjeller for barn og unge i Bergen. Ved å ha god oversikt over dette vil kommunen kunne igangsette effektive tiltak der det trengs mest, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN