— Det er mulig vi har høyere terskel for å gripe inn, sier barnevernssjefen i Åsane.

Situasjonen for bydelen er tilsynelatende snudd på hodet, sammenlignet med slik den var på 90-tallet.

Åsane har nå færrest barnevernsbarn i forhold til innbyggere under 18 år. Mens 4,4 prosent av alle barn fra 1 til 17 år er på tiltak i barnevernet i Årstad og Bergenhus, er det tilsvarende tallet i Åsane på 1,7 prosent.

I 2007 hadde Laksevåg nesten 300 barn på tiltak. I samme periode hadde Åsane bare 134. Og det til tross for at Åsane har flest innbyggere av de to bydelene.

Bosted kan avgjøre tilbud

Forskjellen er ikke et resultat av de generelle levekårene i bydelene. Der ligger Åsane dårligere an enn Årstad, Fana og Ytrebygda.

Barnevernssjef i Åsane, Jan Helge Ringstad, tror de synkende tallene i barnevernsstatistikken for Åsane reflekterer at bydelen er blitt langt fredeligere de siste årene. Men ikke bare det.

— Vi har åtte barnevernstjenester i kommunen, og det er klart at det har utviklet seg litt ulik kultur fra bydel til bydel. Jeg kan ikke garantere at vi alle har samme terskel for når vi griper inn med undersøkelser eller tiltak, sier Ringstad.

— Betyr det at dere i Åsane har høyere terskel for å gripe inn enn andre bydeler?

— Tallene kan tyde på det, ja. Det kan i hvert fall være en delforklaring på at vi skiller oss ut.

— Er det et problem, i så fall?

— Ja, det er noe som med fordel kan gripes tak i. Det er trist hvis bosted skal avgjøre hvilket tilbud man får. Jeg har bedt kommunen sentralt om å gjøre mer for å harmonisere praksisen i de ulike bydelene.

- Ba om trøbbel

Ringstad understreker at Åsanes kraftige forbedring likevel i stor grad kan forklares med at bydelens befolkning har endret seg.

— På 80-tallet ble store boligområder på Flaktveit, Nyborg og Toppe etablert og flyttet inn samtidig. Det var å be om trøbbel. Nå har folk funnet sin plass og ting har stabilisert seg. Det merker både vi, sosialkontoret og politiet, sier han.

Barnevernssjefen peker også på to andre mulige delforklaringer:

  • Andelen barn på tiltak sank etter at asylmottaket på Vestlandsheimen ble nedlagt i 2004.
  • Da bydelene Eidsvåg og Åsane ble slått sammen i 2000/2001, var situasjonen en periode veldig uoversiktlig. Barnevernet hadde stort merforbruk og måtte konsentrere seg om å få kontroll på pengebruken.
  • Hva vil du gjøre for å hindre at terskelen er høyere i Åsane enn andre steder?

— Jeg mener det er et ansvar for kommunen sentralt å sikre likebehandling. Samtidig kan ikke jeg godkjenne tiltak som jeg mener er unødvendige bare for å oppfylle en statistikk.