Riksrevisjonen mener det er store penger å spare ved at norske sykehus lærer av hverandre.

En undersøkelse som ble offentliggjort torsdag kl. 12, viser at det er store forskjeller i liggetid og bruken av operasjonsstuene sykehusene i mellom.

Under­søkelsen, som torsdag ble overlevert Stortinget, viser at gjennomsnittlig liggetid varierer mellom sykehusene fra

  • tre til elleve dager for innsetting for hofteproteser
  • fem til ti dager for operasjon av hoftebrudd
  • null til fire dager for operasjon av korsbånd
  • sju til elleve dager for operasjon av tykktarmskreft

— Kan lære av hverandre

Hadde alle sykehusene vært like effektiv som de beste kunne en spart 30.000 liggedøgn, bare på disse fire behandlingstypene.

Riksrevisjonen har bare undersøkt disse fire behandlingstypene, men mener det er tilsvarende muligheter for effektiviisering også for andre typer operasjoner.

— Det tilsier at slike tiltak som vi her har funnet eksempler på, kan effektivisere spesialisthelsetjenesten betydelig, og dermed redusere helsekøene, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Like god kvalitet

Selv om noen sykehus har langt kortere liggetid enn andre, går det ikke ut over kvaliteten.

– Det er ingen klar forskjell mellom sykehus med kort og lang liggetid i andel pasienter som blir lagt inn igjen, operert på nytt eller dør i løpet av ett år etter operasjon. Pasientene har også et like godt funksjonsnivå ett år etter operasjonen. Reduksjon i liggetid har altså ikke gått på bekostning av behandlings­kvaliteten, sier Kosmo.

Må vente på Haukeland

Undersøkelsen, der tallene som er brukt er fra 2011, viser også at Haukeland Universitetssykehus er blant de tregeste med å få operert hoftebruddspasienter. Mens bare litt over halvparten av dem er operert 24 timer etter at de ble lagt inn, har rundt 85 prosent havnet under kniven på det raskeste sykehuset (Lillehammer).

Når det gjelder liggetid havner Haukeland omtrent midt i feltet når det gjelder liggetid for hofteprotesepasienter (syv dager) og hoftebruddspasienter (åtte dager). For disse pasientene er liggetiden på nabosykehuset, Haraldsplass, blant de lengste i landet (litt over ni dager).

For tykktarmpasienter er derimot liggetiden på Haukeland lengst i landet. Her ligger de nær 12 dager, mot litt over syv på Oslo Universitetssykehus.

BT følger saken