Mannskaper fra Jernbaneverket har reist ut og er nå i ferd med å undersøke hva som har skjedd på skinnegangen mellom Finse og Haugastøl.

Nattoget fra Bergen til Oslo stanset på Nesbyen på grunn av problemer på skinnegangen.

— De 140 reisende om bord ble sendt videre med buss til Oslo, opplyser informasjonssjef Preben Colstrup i NSB.

Ifølge Jernbaneverket kan skinnebrudd være årsaken til problemene, men det er foreløpig for tidlig å slå fast.

Hentet av drosje

— Vi har sendt drosjer til alle stasjonene hvor folk har stått og ventet. Det har vært svært kaldt i natt og vi ønsket derfor ikke at våre passasjerer skulle stå ute å fryse, opplyser informasjonssjef Preben Colstrup i NSB.

Passasjerene ble kjørt med taxi enten til bestemmelessted eller til nærmeste stasjon hvor det var varme.

— Nattoget fra Oslo til Bergen kom seg akkurat forbi Nesbyen, men ble stående fast på Geilo i flere timer. Denne gang på grunn av nye problemer på jernbanelinjen mellom Finse og Haugastøl. Først like over klokken 8 kunne det forlate stasjonen og kjøre videre til Bergen, sier Colstrup.

NSB valgte å la passasjerene bli om bord på på toget fremfor å sende dem med buss fra Geilo på grunn av det kalde været.

I tillegg har stengningen av Bergensbanen skapt problemer for to godstog som heller ikke kommer seg over fjellet.

Kuldeproblemer flere steder

Også på Østlandet har kulden skapt forsinkelser i togtrafikken i dag.

Ifølge NTB er det verst på Vestfoldbanen der alle tog står.

— Passasjerene har fått alternativ transport, og vi er i ferd med å løse problemene, sier pressvakt Olav Nordli i Jernbaneverket til NTB.

Problemer med sporvekslene gjør at togene ikke kan gå.

På Lørenskog ble et godstog stående og førte til forsinkelser for passasjertrafikken der. På Gjøvikbanen er det også problemer forbi Skøyen.

— En del av problemene skyldes nok kulda, sier Nordli, som sier det generelt er en del forsinkelser i Oslo-området i morgentimene.