— Åsane er det rundt 20 plasser ledig spredt rundt på forskjellige barnehager, muligens flere. Også i Ytrebygda er det noe ledig, sier barnehagebyråd Tomas Moltu.

— De store utfordringene har vi hatt i Laksevåg, Bergenhus og Årstad.

Mangel på egnede tomter og stive tomtepriser har vært problemet. Men nå er det ting på gang.

Før august 2009 regner kommunen med å åpen 250 nye plasser i Bergenhus. Og knapt 200 i både Årstad og Laksevåg. Også Fyllingsdalen skal få sitt med 120 nye plasser. Den største utbyggingen kommer i Fana som kan forvente seg nesten 400 nye barnehageplasser.

Ytrebygda har langt flere plasser enn antall barn i barnehagealder som bor i bydelen. Det skyldes trolig at mange finner seg barnehageplass nært arbeidsplassene på Sandsli og Kokstad.

Også i Bergenhus tilbys det flere plasser en det er barnehagebarn bosatt i bydelen. Samtidig er Bergenhus en bydel med relativt lange køer.

— Mitt inntrykk er at foreldrene primært ønsker seg barnehageplasser i nærmiljøet og sekundært i nærheten av arbeidsplasser, sier Moltu.