Det kommer frem i tilsynsrapporten som etat for helsetjenester i Bergen kommune har utarbeidet. Rapporten ble sendt til skolen tidligere i uken.

Konklusjonen er omfattende og dyster. Syv omfattende avvik og seks merknader beskrives. I tillegg kommer det frem en rekke mangler som skal bedres øyeblikkelig.

I rapporten legger etaten frem to krav:

  • Strakstiltakene skal utføres innen 15. april
  • En fremdriftsplan med datofrister skal leveres med oversikt over hvordan skolen skal kunne bli helseverngodkjent. Les hele rapporten her!

En ukes frist

Strakstiltakene som skisseres må utføres for at skolen i det hele tatt kan brukes frem til det foreligger en ny helseverngodkjenning. Skolen har fått frist på én uke, 5. mars, til å komme med en tilbakemelding på brevet fra helseetaten.

Etatsjef Ingvar Tveit vil ikke si det var uventede funn de gjorde under tilsynet. Det ble gjennomført 7. januar i år.

— Men dette bekrefter det vi hadde kunnskap om før, og det som foreldrene har spilt inn overfor kommunen.

Han mener det er viktig med rask bedring av tilstanden på skolen, i tillegg til det langsiktige arbeidet.

— Hva skjer hvis ikke fristen overholdes?

— Da må vi se på muligheten for å trappe opp virkemidlene. Vi har tidligere stengt av områder i skoler med overhengende helsefare.

Han frykter derimot ikke at varslene ikke vil bli bedret på en tilfredsstillende måte.

— Nå har vi gjennom en offentlig rapport sagt fra om hva vi mener om dette. Vi må ta utgangspunkt i at norsk regelverk gjelder, og at disse tiltakene vi skisserer blir gjennomført.

Ikke lest rapporten

Avvikene som kommer frem handler om:

  • Rengjøring og vedlikehold
  • Inneklima/ Luftkvalitet
  • Sanitære forhold
  • Sikkerhet og helsemessig beredskap Rektor Terje Storesund på Damsgård skole har ikke lest rapporten når BT ringer ham.

— Jeg må nesten se den før jeg uttaler meg.

Han påpeker at de har foretatt målinger for muggsopp på skolen tidligere.

— Da vi tok dem ble det sagt at det ikke var så høye forekomster at det var skadelig. Men det gjennomføres en ny kontroll i disse dager, sier han.

Han viser også til at de allerede har gjennomført flere tiltak for å bedre inneklimaet.

— Det var vanninntrenging gjennom grunnmuren, så vi har foretatatt masseutskiftninger rundt hele skolen. Det har ført til en bedre utluftning i tilfluktsrommene, og vi har gjort tiltak for underetasjen.

Hva de skal svare på helseetatens krav vil han ikke si før han har lest rapporten.