Mens barnehagene har makspris, står kommunene fritt til å fastsette betalingen for skolefritidsordningen (SFO) — og til å ta ekstra for opphold i vinterferien som begynner neste uke.

En undersøkelse BT har gjort i Bergen og omegn, viser at det svir mest i foreldrelommeboken å ha barn på SFO i Askøy kommune.

Full plass for 2786 kroner i måneden gir ikke rett til opphold i høst- eller vinterferien. Det koster 650 kroner ekstra. I Bergen kommune tar noen SFO'er ekstra betalt for utflukter, men det er ingen fast betaling for vinterferien. Denne og høstferien er inkludert i taksten på 2040 kroner i måneden. (Saken fortsetter under tabellen.)

Kommune Pris for helplass pr. mnd Ekstrabet. i vinterferien SFO-pris i februar
Askøy 2786 650 3436
Meland 2300 1000 *) 3300
Fjell 2120 800 2920
Sund 2105 800 2905
Os 1950 900 2850
Lindås 2559 0 2559
Vaksdal 2182 0 2182
Bergen 2040 0 2040
Samnanger 1982 0 **) 1982
Øygarden 1400 500 1900

*) Tar kr 50,— ekstra per time. Dette er summen hvis SFO-behovet i vinterferien er fire timer ekstra daglig.

**) Alle med full plass kan bruke inntil 20 feriedager i SFO uten å betale mer.

- Urimelig forskjell

— Mange foreldre synes det er urimelig at vi betaler mye mer enn i Bergen. Flere er også frustrerte over at ikke alle SFO'ene holder åpent i vinterferien, men at man samler barn fra flere skoler på en. Det kan være problematisk å flytte barn med spesielle behov til en fremmed skole bare for en uke, sier leder i Foreldreutvalget på Strusshamn skole, Pia Vidme.

Hun legger til at Askøy kommune tidligere har forklart den relativt høye foreldrebetalingen med at det er dyrt å opprettholde mange små SFO'er nord på øyen.

Varaordfører Roald Steinseide (Frp) er ikke glad for å toppe listen over SFO-betaling.

— Det er aldri hyggelig å være den som har det dyreste tilbudet, men vi får håpe vi har det beste tilbudet. Men vi må se på hvordan organiseringen kan bli bedre, og det vil være naturlig når vi nå holder på med skolebruksplanen. Vi bør se om vi kan gjøre dette smartere.

- Og billigere?

— Rimelige og gode tjenester er det vi kjemper for hele tiden. Hvis vi har dyrere ordninger enn andre, må vi se på hva det skyldes, sier Roald Steinseide.

Sosial utjevning

Christopher Beckham, leder av Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG), mener ekstra betaling i vinterferien kan slå uheldig ut for en del barn.

— Det er mange barn som ikke har noe tilbud i vinterferien. For dem er SFO et bra sted å være for å leke med skolekamerater. Det er mindre stigmatiserende enn ikke å ha gjort noe i ferien. Hvis vi ønsker at SFO skal bidra til sosial utjevning og være for alle, er ikke ekstrabetaling veien å gå, for ikke alle har råd til det, sier Beckham.

FUG får mange henvendelser særlig når det gjelder innholdet i skolefritidsordningen.

— Hvis skoledagen skal utvides, er det viktig at vi vurderer hva SFO da skal inneholde. Vi har bedt om en nasjonal evaluering av SFO, men foreløpig ikke fått noen respons på det. Kanskje fordi foreldrene tar så stor del av regningen.

- Feil å øke betalingen

Statssekretær Elisabet Dahle (SV) i Kunnskapsdepartementet har forståelse for at det kan føles urettferdig at SFO-tilbudet varierer så mye mellom kommunene, men mener regjeringen nå bidrar til å gjøre tilbudet mer likt for alle.

— Utforming og pris på SFO er i stor grad et kommunalt ansvar. Nasjonalt har vi finansiert en times gratis leksehjelp, og fra høsten av kommer det også en gratis kulturskoletime. Det er et viktig virkemiddel for å gi et godt tilbud til alle. Det gir også den enkelte kommune mulighet til å bruke sine midler på de resterende timene på sin SFO. Med færre oppholdstimer i SFO, bør det vurderes om dette kan medføre redusert foreldrebetaling. Det kan i alle fall synes urimelig å øke den, om ikke tilbudet ellers medfører en forbedring, sier Dahle.

Hun oppfordrer også kommunene til å la være å ta ekstra betaling i ferier.

— Dette er som sagt kommunenes ansvar, men det er viktig at prisen ikke ekskluderer barn som har ønske og behov om å benytte seg av et sfo-tilbud i skolens ferier.

I regjeringens Soria Moria-erklæring heter det at man skal ha en gjennomgang av skolefritidsordningene i samtlige av landets kommuner og vurdere tiltak for å redusere foreldrebetalingen.

- Har dette skjedd?

— Vi mener at vi er på god vei til å oppfylle Soria Moria-målet ved å øke timetall på barnetrinnet og finansiere leksehjelp og kulturskoletime. Vi har også gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag lage en veiledende rammeplan for å sikre at alle SFO'er har et minimum av kvalitet, sier statssekretæren.

Hun kan ikke love noen nasjonal SFO-evaluering med det første, men mener regjeringen gjennom Barnetilsynsundersøkelsen har god informasjon om den generelle tilstanden i SFO.

Synspunkter? Si din mening her.