Fire personer mistet livet, og seks personer ble alvorlig skadet da Atlantic Airways-flyet ikke klarte å bremse etter landing på Stord lufthavn Sørstokken den 10. oktober i fjor. Flyet begynte å brenne da det raste ned den bratte skråningen nord for rullebanen.

Dekkene kokt

Den foreløpige rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport som ble klar torsdag, viser at flyulykken fikk skjebnesvangre følger fordi brennende drivstoff kom inn i kabinen. Dette har ikke kommet frem tidligere, og Havarikommisjonen betegner det som et «signifikant undersøkelsesresultat».

Et annet signifikant funn er at ingen av flyets seks liftspoilere felte seg ut etter landing. Kommisjonen konkluderer også med at det oppsto en damppute under hovedhjulene og at gummien i flyets dekk ble «kokt».

Havarikommisjonens undersøkelser har så langt ikke avdekket forhold som tilsier behov for å fremme umiddelbare sikkerhetsråd.

Flere undersøkelser

Havarikommisjonens videre undersøkelser vil blant annet bestå av ekspertanalyser av lyder i cockpit sammenlignet med andre opptak fra tilsvarende flytype. Kommisjonen vil også fortsette sine grundige undersøkelser av flyets liftspoilersystem i kombinasjon med flyets bremsesystem.

En av de etterlatte har anmeldt Aker Kværner, Atlantic Airways og flyplassen på Stord etter flyulykken. Han krever samtidig at etterforskningen gjenopptas.

KLARTE IKKE STOPPE: Etter at Atlantic Airways-flyet ikke klarte å stoppe på rullebanen, kom brennende drivstoff kom inn i kabinen, viser den foreløpige rapporten fra Havarikommisjonen.
LARSEN, HÅKON MOSVOLD
UNDERSTELLET: Ifølge rapporten ble gummien på hjulene "kokt" ved landing.
HÅKON MOSVOLD LARSEN