Avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Sunnhordland lufthavn betyr et årlig tilskudd til lufthavna på inntil 12 millioner kroner fram til utgangen av 2014.

— Stord lufthavn er viktig for bosetning og næringsliv. De aller fleste næringslivsreisene mellom regionen og Oslo skjer nå fra Stord lufthavn. Med denne avtalen får folk og næringsliv i regionen trygghet for at driften er sikret for en lengre periode, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i forbindelse med at avtalen ble undertegnet.