– Stord lensmannskontor ga den avdøde saluttøren tillatelse til å kjøpe inn dynamitt til 17. mai-salutt. Slik tillatelse er påkrevd for å kunne kjøpe dynamitt i Norge, sier Bjørn Enoksen Ristesund, statsadvokat i Rogaland.

På grunn av Stord lensmannskontors rolle i denne saken har statsadvokaten derfor besluttet å sende en orientering til Spesialenheten for politisaker.

Han har også overført ansvaret for etterforskningen fra Haugalandet og Sunnhordland politidistrikt til nabofylket i sør.

– Vi har oppnevnt settepolitimester i Rogaland politidistrikt fordi Stord lensmannskontor er involvert i saken, sier Ristesund.

Advokat Bjørn Vikse i Spesialenheten for politisaker er kjent med at de vil få saken til behandling, men kan ikke kommentere den på et så tidlig tidspunkt.

– Vi har ikke fått saken i hende ennå. Den er sendt sentralt til Hamar for registrering, og vi vil nok først få den oversendt ut i neste uke.