— Etterforskningen har vist at avdøde utførte sprengningen på vegne av Stord kommune. Kommunen har da et overordnet ansvar for å se til at den som utfører sprengninger skal utføre en risikovurdering på forhånd, sier politiadvokat ved Rogaland politidistrikt, Per Kristian Haaland.

Han peker på to andre punkter i brann- og eksplosjonsvernloven som kommunen ikke har overholdt.

— I tillegg til risikovurderingen, har kommunen også det overordnede ansvaret for at det utføres en sprengningsplan som sikrer at uvedkommende ikke kommer inn i farlig område. Det skal også utarbeides en varslingsplan slik at parter som kan tenkes å bli berørt av sprengningen blir informert om risiko i forbindelse med dette. De tre tingene er ikke gjort.

Les også: Willy Brask minnet på Stord

- Ikke en drapstiltale

I går besluttet Rogaland politidistrikt å gi kommunen en foretaksstraff på en kvart million. Det er ikke rettet noen straffereaksjoner mot enkeltpersoner.

— Vi ser alvorlig på forholdene kommunen ikke har utført. Boten er satt til dette nivået for å ha en viss allmennpreventiv virkning, sier Haaland, som ønsker å presisere at kommunen ikke er direkte ansvarlig for dødsulykken.

— Det er viktig å få frem at vi ikke holder kommunen strafferettslig til ansvar for selve dødsfallet. Det er ikke en drapstiltale, men en foretaksstraff på grunn av bakenforliggende årsaker, sier politiadvokaten.

Prinsipiell debatt

Det var 17. mai i fjor at Willy Brask fra Stord omkom da han skulle fyre av den årlige salutten på havnen i Leirvik. Den 51 år gamle områdesjefen i Heimevernet hadde gyldig sprengningssertifikat og fikk tillatelse fra Stord lensmannskontor til å kjøpe dynamitten. Spesialenheten for politisaker har konkludert med at lensmannskontoret ikke kan klandres for å ha gitt denne tillatelsen.

Det var på grunn av Stord lensmannskontors rolle i saken at statsadvokaten i Rogaland besluttet å sende en orientering til Spesialenheten for politisaker. I tillegg ble ansvaret for etterforskningen flyttet til Rogaland politidistrikt.

Det var Stord kommune som betalte regningen for dynamitten til 17. mai-feiringen.

Ordfører i Stord kommune, Liv Kari Eskeland, mener avgjørelsen i Rogaland politidistrikt krever en prinsipiell debatt rundt kommuners ansvar ved sponsing.

— Først og fremst er jeg glad for at dette er blitt grundig behandlet. Men avgjørelsen reiser spørsmål i forhold til hva en kommune faktisk kan være med å bidra til, dersom vi ikke har den fulle og hele kontrollen på hva pengene skal benyttes til og settingen rundt dette, sier hun.

- Viktig for ettertiden

— Vi har jo en del penger til lag og organisasjoner som vi har tenkt å dele ut. Om det betyr at vi må ha prosedyrer i forhold til kommunens ansvar når pengene skal brukes, er det greit å få avklart det. Dette er ikke ansvarsfraskrivelse, men det er viktig at man får vite hvordan man skal forholde seg til slike saker i ettertid.

Stord kommune må innen tre uker bestemme om de vil vedta boten. Om de ikke vedtar den, vil saken bringes inn til Sunnhordland tingrett.

— Vil kommunen vedta boten?

— Vi må drøfte med rådmannen hvordan vi videre forholder oss til dette og skal beslutte det innen fristen.

Marius Knutsen / Bladet Sunnhordland