Elevar på vidaregåande skular landet over konkurrerte om å skrive det beste bidrag i samband med Astronomiåret 2009. Etter å ha lest gjennom mange bidrag kåra den einstemmige juryen Lill Haukanes frå Stord til vinnar. Dei viste til at vinnarbidraget, «Ein himmel full av stjerner», skilte seg klart ut.

— Eg trudde ikkje på det med det første då eg fekk telefonen. «Tulle du med meg?», spurte eg, og så begynte eg å grine. Eg husker ikkje så mykje meir av det han fortalde på telefonen, seier Lill Haukanes.

Ho var ikkje førebudd på telefonen ho fekk tidlegare denne veka.

– Eg hadde ikkje trudde eg skulle vinne. Eg tenkte det var mange deltakarar og at sjansen var liten.

- God formidlingsevne

«Leseren blir fra første stund tatt med på en spennende reise med undring og støre spørsmål knyttet til universet. Det er tydelig at denne jenta har tilegnet seg mye astrofysisk kunnskap i løpet av skoletiden. Det er en artig fortelling og her vises det meget god formidlingsevne», skriv juryen om vinnaressayet.

— Det var veldig velskrive, men også fagleg solid. Det blei framstilt på ein personleg og engasjerande måte. Dette er eit glitrande døme på popularisering av fagstoff, seier Håkon Dahle, jurymedlem og dagleg leiar for Astronomiåret 2009.

Teksten vil mellom anna kome på trykk i novemberutgåva av bladet Astronomi.

Astronomtur til Spania

Premien er ein tur til det nordiske teleskopet på La Palma på Kanariøyane, der Haukanes skal få prøve seg som astronom. Ved det moderne 2,5- metersteleskopet vil Haukanes få gjennomføre observasjonar saman med profesjonelle astronomar. Her vil ho også møte vinnarane av den tilsvarande konkurransen i dei andre nordiske landa.

– Eg gler meg veldig mykje, seier Haukanes.

– Det er svært få forunnt å få vere med å observere på eit profesjonelt observatorium, så dette blir garantert ei heilt unik oppleving, lover arrangøren av konkurransen.

- Utruleg spennande

Det var fysikklæraren som tipsa Haukanes om konkurransen.

– Vi hadde eit skuleprosjekt der vi skreiv om astronomi, og han meinte eg burde vere med. Eg la ned mykje arbeid både i vår og sommar før eg leverte i haust, fortel Haukanes.

– Kvifor blei du interessert i astronomi?

– Det utvikla seg medan eg sat og skreiv, for eg har eigentleg aldri visst så mykje om det. Eg har alltid sett opp på stjernene og tykt at dei har vore fine, slik som andre har gjort. Men etter kvart som eg fordjupa meg i det, tykte eg det var utruleg spennande.

– Er dette noko du vil satse på i framtida?

– Eg har ikkje bestemt meg for kva eg skal bli når eg blir stor, men eg kunne tenkje meg å kombinere skriving og astronomi. Det er mange moglegheiter, så eg får sjå kva som skjer.

Er du interessert i astronomi? Del gjerne dine erfaringar her.

PRIVAT