Siden 1994 har ekteparet Geir Sælevik og Inger Johanne Dybvik levd med beskyldninger om alt fra voldtekter til drapsforsøk., melder TV 2. Torsdag kveld inngikk paret forlik med staten ved Justisdepartementet. Nå får de 1,2 millioner kroner bare til å dekke sine utgifter gjennom disse årene. Den første seieren vant de da Sivilombudsmannen før nyttår sendte saken over til Stortingets kontroll— og konstitusjonskomite.

«Uheldig og kritikkverdig»

I forliket åpnes det for at Stortinget gjennom behandlingen i kontroll- og konstitusjonskomiteen om kort tid kan gi ekteparet både erstatning og oppreisning for uretten de har lidd etter gjentatte saksbehandlingsfeil og regelrett forfølgelse fra politi og påtalemyndighet. Parets ene advokat, Arvid Sjødin, sier til TV 2 at han håper Stortinget nå kan sette endelig punktum for den uverdige behandlingen av ekteparet.

Sivilombudsmannen har tidligere rettet kraftig kritikk mot politiet, statsadvokaten og riksadvokaten i saken. Saken startet med påstander fra Sæleviks søster om at hun var blitt utsatt for daglige voldtekter i nærmere tretti år. Det tok syv år før Riksadvokaten henla saken som «intet straffbart forhold».

Riksadvokaten har tidligere uttalt at saken er «et nedslående eksempel på uheldig og kritikkverdig saksbehandling i politiet og påtalemyndigheten.»

RENVASKET: Geir Sælevik (t.v.) med sin advokat, Arvid Sjødin.
OVE A. OLDERKJÆR