Riksadvokaten har henlagt drapssaken på Stord, der en tre år gammel gutt ble drept av fosterbroren sin. Årsaken er at den 13 år gamle gutten som begikk drapet, er under den kriminelle lavalder på 15 år.

Under lavalder

Samtidig er det besluttet at saken formelt blir overført til barnevernet.

— Riksadvokaten traff beslutningen 10. desember. Han slår fast at vedkommende som mindreårig ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig for sine handlinger, sier førstestatsadvokat Harald Grønlien i Rogaland statsadvokatembeter.

Den tre år gamle gutten hadde bodd i fosterhjem hos familien siden mai i år. Drapet skjedde 10. oktober i år, mens en representant for barnevernet tilfeldigvis var på besøk.

13-åringen gikk løs på gutten med flere knivstikk mot kroppen, i tillegg til slag med en stump gjenstand mot hodet.

Deretter ropte han på faren. Da faren kom til, ble også han stukket og fikk lettere skader.

Ber om orientering

Fordi saken er så spesiell, har Riksadvokaten bedt om å bli holdt orientert om fremtidige vedtak i saken.

— Etterforskningen har avdekket de faktiske forhold, og har klargjort saken for barnevernets videre behandling, sier Grønlien.

Ifølge statsadvokaten viser etterforskningen at heller ingen andre kan holdes strafferettslig ansvarlig for drapet på treåringen.

Bt.no har vært i kontakt med advokat Arild Birkeland, som representerer 13-åringens foreldre. Han har ikke blitt orientert om henleggelsen, og vil foreløpig ikke kommentere den.

13-åringen er fremdeles til utredning hos barne- og ungdomspsykiatrien, opplyser enhetsleder Trine Hjertholm i barnevernstjenesten i Stord kommune.