KARI PEDERSEN

JAN STIAN VOLD

Høyres Leif Johan Sevland i Stavanger har ikke tro på å opprette nye folkevalgte regioner til erstatning for dagens fylkeskommuner:

— Det er ingen ting som tyder på at Stortinget har vilje til å gi fra seg makt til folkevalgte regioner. Tvert imot, de siste tiårene har Stortinget oppført seg som landets største samling av lokalpolitikere, sier Sevland og fortsetter:

— Før man tegnet kart, hadde det vært en idé å undersøke realismen i prosjektet. Selv er jeg redd for at de nye regionene ganske snart vil jakte på nye oppgaver. Da begynner dragkampen med kommunene.

Mer til kommunene

Høyres byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, er også skeptisk til om det finnes oppgaver nok til regionene:

— Alt jeg har hørt opplistet av mulige oppgaver, er slikt i hvert fall de store byene ønsker å ha ansvar for. I Bergen har vi etter lang kamp fått hånd om kollektivmidlene og har overtatt kulturminnevernet fra fylkeskonservator. Dette ønsker vi ikke å gi fra oss til regionspolitikere, sier Mæland.

Mæland vil i stedet har mer makt til kommunene. Hun ønsker styring med de videregående skolene og hun ønsker selskapsskatten tilbakeført til kommunene. Samarbeide gjør hun gjerne, både med andre storbyer og Bergens omland. Men å bli regionhovedsete takker hun nei til. Her står både hun og stavangerordføreren støtt på linje med kommunalministeren, som har avslått å samarbeide med KS om regionprosjektet.

Bergen, nei takk

Romsdalingene er heller ikke begeistret for å ende i en Vestlandsregion. Ifølge Norgeskartet som professor Tor Selstad har tegnet på oppdrag fra KS, er grensen til Vestlandet tegnet nord for Romsdal. Romsdalingene må selv avgjøre om de vil nordover til Trøndelag eller sørover til Bergen, understreker Selstad.

Da kan det virke som den saken allerede er lagt død. Både romsdalinger og nordmøringer sier nemlig tvert nei til en bergensstyrt region, viser en rundspørring Romsdals Budstikke har foretatt i ti kommuner.

Moldes Høyre-ordfører, Jan Petter Hammerø, nærmest fnyser over utsiktene til å bli underlagt Bergen.

— Hvis jeg sto i et veikryss med et skilt som pekte mot Trondheim og ett som pekte mot Bergen, ville jeg oversett skiltene. Jeg vil kjempe med nebb og klør for at Møre og Romsdal skal bestå som egen region. Og jeg kan ikke begripe hva som skulle tale mot oss. Vi er det fylket i landet som er sterkest på næringsliv og som har størst verdiskapning. Skulle ikke vi være motoren i en ny, sterk region? sier Hammerø til Romsdals Budstikke.