1. mars 1955: Det bryter ut storbrann i et trelastlager i Bjørnsonsgate i Bergen. 3.mars 2005: Det bryter ut storbrann i et trelastlager i Bjørnsonsgate.

Teksten over er ikke et resultat av verken journalistisk fri fantasi eller trang til å sette en spøk på trykk en sen kveldsvakt.

Selv om man kan bli overtroisk av mindre, er de harde fakta nemlig følgende:

Like før klokken 21 3.mars 1955 oppsto det storbrann i trelastlageret til Andreas Olsen AS i Bjørnsonsgate. Flere nabohus ble antent, og brannvesenet måtte drive etterslokking i flere dager. BT skrev den gang at det var brannvesenets mest krevende jobb siden krigen.

På timen 50 år senere skjer det altså igjen. Torsdag kveld brøt det ut brann i trelastlageret til J.H Nævdal. Brannvesenet ble varslet klokken 21.37 og drev slokkingsarbeid hele natten og etterslokking langt ut på fredagen.

Nå gjenstår det bare å se hva som skjer i 2055...

FAKSIMILE fra Bergens Tidende 4. mars 1955