-Flammene sto ut av bordkledningene under takskjeggetda vi kom. Det var full fyr oppunder skifertaket på den vestre halvparten avbygningen, sier brannsjef David Skjerveni Voss til bt.no.

Kunstnerne hadde tatt helg, og det var ingen indikasjon påat det befant seg folk i bygningen.

Slukket i natt

Voss Brannvern rykte ut med alt mannskap, og fikk assistansefra Vaksdal. De greidde etter relativt kort tid å stoppe brannutvikingenomtrent midt på huset. Men det ulmet fortsatt i solid gammelt treverk.Brannsjefen ville ha stor styrke på plass natten gjennom for pøse på vann derilden tok seg opp igjen.

— Dette er ikke slukket, selv om det kan se slik ut. Drar vihjem nå, er huset nedbrent i morgen, sa Skjerven ved halv tretiden i natt.

Magasinet er det største trebygingen som står igjen i dentidligere militærleiren på Tvildemoen. Bygningen har bjelker og bærendekonstruksjoner av kraftige dimensjoner. Den eies nå av en stilftelse meduniversitetslektor Karl Knapskog som styreleder, og har 19 lokaler som leies uttil kunstnere og kulturarbeidere.

Reddet ut kunst

Mest kjent er grafikeren Kristian Finborud, og det ser uttil at hans verksted er blant de som har fått verst medfart. Finborud erbortreist for tiden. Hos glasskunstneren Gjertrud Karevoll kan det være endaverre.

Restverdiredningenved brannvesenet i Bergen bletilkalt, og var ved tretiden i arbeid med å redde ut kunst og andre verdier.

— Uten det nye utstyret vi fikk etter brannen på Fleischer'sHotell, ville vi ikke ha klart å stoppe brannen i denne svære trebygningen,sier brannsjef David Skjerven. Det ville blitt litt av et bål. Men den nyeskjæreslukkeren går vannstrålen tvers gjennom treveggen og slukker innenfor. Itillegg ble det brukt motorsag for å skjere en rekkehull i takskjegget,slik at mannskapet kom til med vannslanger på vanskelige steder undet taket.