Det var fare for spredning til nabohusene. Branns årsak er foreløpig ukjent. Husets beboere kom seg ut i tide, og ingen er skadd. Brannen ble meldt slukket 22.51.

FOTO: ØRJAN DEISZ