— Jeg er ikke fornøyd. Jeg mener at vi må se på tiltak som bedrer beskyttelsen, sier Knut Storberget, som i går møtte forskere ved Universitetet i Bergen.

Statsrådens erkjennelse kommer en måned etter at en drapsdømt pasient som ble overført til tvungent psykisk helsevern rømte mens han var på handletur med en ansatt ved Sandviken sykehus.

Avventer innstilling

Nøyaktig hva slags tiltak det kan bli aktuelt å iverksette for kriminelle som regnes som utilregnelige i gjerningsøyeblikket, vil Storberget ikke si noe om. Han har nedsatt et utvalg som er i gang med å vurdere nettopp sammenhengen mellom behandlingsperspektivet og samfunnets behov for sikkerhet.

Utvalget skal også vurdere kvaliteten på de sakkyndiges vurderinger av lovbryternes psykiske helsetilstand. Deres første innstilling skal være klar før jul, og innen neste sommer skal arbeidet være ferdig.

Vil straffe flere

Justisdepartementet vurderer å endre regelverket, slik at det kan gis særreaksjoner også til psykisk syke som begår kriminelle handlinger som ikke «krenker liv, helse og frihet».

— Vi vil ikke bare se på tiltak som bedrer beskyttelsen ved institusjoner, men også hva vi skal gjøre med dem som verken blir dømt til tvungent psykisk helsevern eller noen strafferettslig reaksjon, og som går ute i samfunnet og begår ganske stor skade, sier Knut Storberget.