Smeby representerer den største private aksjonær i Gaia, gjennom aksjer han eier og selskaper han kontrollerer eller samarbeider med. Totalt mellom to og tre prosent av aksjene. Han er også aksjonær i HSD.

Smeby er skeptisk til den foreslåtte fusjonen mellom HSD og Gaia, og derfor glad for at Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) og byrådsleder Monica Mæland (H) deler hans skepsis.

— Det er gledelig å se at begge disse er bekymret for at en fusjon med HSD vil redusere verdien av aksjene i Gaia, sier Smeby til Bergens Tidende.

Ved en fusjon får eierne av Gaia eierandeler i et nytt fusjonert selskap. Byrådet ønsker å selge kommunens Gaia-aksjer for å få frigjort hardt tiltrengte kroner til nye investeringer.

— Er du mot fusjonen?

— Det vil jeg ikke si bastant før jeg har sett alternativet. Derfor bør eierkommunene invitere private aksjonærer til i fellesskap å innhente tilbud fra mulige kjøpere. I fellesskap kontrollerer vi om lag 70 prosent av selskapet, sier Smeby.

Smeby ble forbauset da meldingen om fusjonsplanene ble kjent tirsdag.

— Jeg reagerer negativt på at verken kommunene eller de private aksjonærene er blitt orientert i forkant. Intensjonsavtalen som er inngått har satt Gaia i spill.

— Markedet reagerte jo positivt på nyheten ved å øke prisen på HSD-aksjer.

— Det er klart. Gaia øker verdien av HSD ved å tilføre store verdier som HSD ikke hadde tidligere.