Etter å ha spanet på steinleggerne i over en uke, slo skattemyndighetene til i går. Godt over 20 personer fra Hordaland fylkesskattesjef og Namsfogden oppsøkte rundt 15 huseiere, enten hjemme eller på jobb. Felles for de fleste av dem er at de skal ha bestilt steinlegging av innkjørselen sin for store beløp — svart.

— Vi har forsøkt å snakke med steinleggerne, men de ønsker ingen dialog med oss. Det eneste som virker da er å gå på pengene, sier Åse Marie Høyland, kontrollsjef ved Hordaland fylkesskattekontor.

De fleste av huseierne hadde krav på mellom 70.000 og 100.000 kroner. Men Høyland kjenner også til kunder som har betalt 160.000 kroner.

- Dramatisk

At kundene har visst at det var snakk om svart betaling, er ikke Høyland i tvil om.

— Enkelte kunder har vist oss en håndskrevet lapp der det kun står 100.000 og et engelsk navn. Andre har ikke engang det, sier hun.

— Hva synes du om det?

— Vi er forundret over at de er villig til å betale ut så mye kontant. De vet som regel ikke navnet på firmaet en gang, ofte bare et fornavn på en av arbeiderne.

Høyland tror de blir fristet fordi engelskmennene ringer på døren, tilbyr seg å begynne dagen etter og er ferdig på en dag eller to. Kjapt og enkelt.

Norske håndverkere må de kanskje vente lenge på.

— Hvordan reagerte kundene på å bli oppsøkt av dere?

— Aksjonen kan nok ha virket litt dramatisk for kundene. De blir selvfølgelig overrasket og kanskje litt redd for reaksjoner fra steinleggerne når vi tar arrest i pengekravene. Men det er jo kundene som skaper grunnlaget for virksomheten ved å betale ut store summer kontant.

- 30 engelske biler

Folk ved Hordaland fylkesskattekontor har drevet regulær spaning på steinleggerne siden i forrige uke. De har blant annet stått opp grytidlig, kjørt ut til campingplassene steinleggerne har bodd på, og fulgt etter dem til privatboligene de har jobbet ved. Også politiet har deltatt i noe av kartleggingen.

Og aktivitetsnivået til steinleggerne har vært høyt, ifølge Høyland.

— Vi har registreringsnummer på 30 forskjellige engelske biler, sier hun.

På hvert oppdrag kan de være mange, gjerne opptil seks-syv personer. Noen kommer fra Irland eller Storbritannia, andre er fra Øst-Europa.

Til sine kunder skal de ha oppgitt en rekke forskjellige firmanavn. Blant annet Eden Belegningsstein, Bergen Belegningsstein, J&J Belegningsstein, Direkte Belegningsstein, Nord Belegningsstein, Innkjørselsspesialisten og McAlpine.

— Vi tror det er samme gruppering, fordi de samme telefonnumrene og personnavn går igjen i firmaene, sier Høyland.

- Ring politiet

Ifølge kontrollsjefen er dette useriøse aktører i forhold til skatte- og avgiftslovgivningen. De har ikke registrert firmaene, selv om de etter reglene skal gjøre det når de passerer 50.000 i omsetning.

— Og det gjorde de allerede etter en eller to dagers arbeid, sier hun.

Kontrollsjefen opplyser at kundene som ble oppsøkt i går, slipper reaksjoner fra skattemyndighetene.

— Men de som i fremtiden inngår slike avtaler, risikerer å bli politianmeldt for medvirkning til skatte- og avgiftsunndragelse.

Høyland vil ikke spekulere i hva steinleggerne vil gjøre nå når skattemyndighetene tar pengene fra kundene. En mulighet er at de går på kundene og krever penger utbetalt likevel.

— Hvis de skulle bli utsatt for trusler, så må de ringe politiet, understreker Høyland.

rune berentsen