TRULS SYNNESTVEDT

— Resultatet var nedslående, sier driftssjef Atle Kleppe. På samferdselsetaten kontor i Neumanns gate sitter han med en bunke på 120 kommunale konvolutter foran seg. Konvolutter som i dag dumper ned i postkassene hos 120 private og offentlige huseiere i Bergen.

Bevet inneholder politivedtektene, en forklaring på forsømmelsen og et foto av fortauet man har unnlatt å brøyte eller strø, som dokumentasjon.

— Brevet inneholder også en oppfordring om å gjøre jobben bedre, og at det i motsatt fall vil bli vurdert politianmeldelse, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes.

Saumfaringen av fortau i Bergen sentrum sist mandag er bare første trinn i en omfattende aksjon som samferdselsetaten nå setter i gang, for å få byens huseiere til å ta sine ryddeplikter alvorlig.

— Dette er den største og mest systematiske aksjonen vi noensinne har satt i verk overfor huseiere om ryddeplikten, sier Foldnes.

Samferdselsetaten har vært i møte med politiet om saken og Bergen Parkeringsselskap bidrar også.

Mange slurver

Både samferdselsdirektøren og driftssjefen samstemmer i at altfor mange av byens huseiere slurver med eller neglisjerer den snøryddingen som vedtektene pålegger dem.

— De som nå får brev fra oss får også beskjed om at våre inspektører vil komme tilbake ved neste snøfall. Der vi ikke finner bedring vil vi vurdere anmeldelse, sier Foldnes.

Verken han eller Kleppe ønsker at aksjonen skal ha preg av en kommunal trussel.

— Fra vår side er dette i første omgang bare en påminnelse om huseiers plikter, sier Foldnes.

— Og det gikk 24 timer fra snøfallet kom til vi inspiserte, supplerer Kleppe. Folk skulle få tid på seg til å gjøre sin huseierplikt før kommunen kom på inspeksjon.

Men altfor mange hadde dessverre ikke gjort den plikten, det gjelder både private og offentlige huseiere. Både kommunale og fylkeskommunale etater er representert i konvoluttbunken som er gjort klar for utsendelse.

Områdene i sentrum som ble sjekket i første aksjonsrunde var aksen Komediebakken-Neumanns gate, aksen Vestre Torggate-Fløybanen, aksen Allégaten-Kong Oscars gate.

Bor ikke i husene

— Vårt mål er absolutt ikke å få anmeldt flest mulig huseiere, men å vekke dem, sier Kleppe.

— Og vi håper og tror at mange av dem som har forsømt seg vil ta hintet fra oss og skjerpe seg, legger Foldnes til.

Mens Kleppe påpeker at mange av huseierne som forsømmer seg, ikke selv bor i husene sine.

— Ofte er det snakk om huseiere som leier ut hybler, ofte til studenter, men det fritar dem ikke for å påse at vedtektenes plikter blir fulgt opp, sier han.

Og ledelsen i samferdselsetaten sier at de ikke vil begrense denne aksjonen til vinteren.

— Vi vil også i større grad inspisere sentrum sommerstid, og sjekke at huseiere også da overholder vedtektene om rydding av fortau og gate, sier de.

MÅ SKJERPE SEG: Et annet av mange fortau inspektører fra samferdselsetaten ikke var fornøyd med.<br/>Foto: BERGEN KOMMUNE
MÅ SKJERPE SEG: Eier av denne eiendommen er blant huseierne som i disse dager får brev fra samferdselsetaten i Bergen kommune med en påminnelse om huseiers plikter med snørydding.<br/> FOTO: BERGEN KOMMUNE
MÅ SKJERPE SEG: Slik skal det ikke se ut på et fortau to dager etter snøfall, mener samferdselsetaten. <br/>FOTO: BERGEN KOMMUNE