— I Suldal ble det gjennomført ruskontroll søndag morgen. Kun en bilfører ble stoppet ruspåvirket. Våre måleinstrumenter viste lavpromille, under 0,4, sier distriktssjefen i UP, Leon Nordanger.

Han karakteriserer det som et gledelig resultat, og langt bedre enn i tilsvarende kontroll i fjor.

UP har også hatt sine øyne på E16 mellom Bergen og Voss, på grunn av Ekstremsportveko. Natt til søndag ble en yngre bilfører stoppet i påvirket tilstand.

— Fra og med fredag tom søndag har UP bøtelagt 92 bilførere med forenklet forelegg. De fleste på grunn av fart. Dessuten er to førere mistenkt for å kjøre ruspåvirket som nevnt. Ytterligere 5 bilførere er anmeldt for atferdsfeil, bl.a stoppet en bilfører ikke stoppet for kontroll. I følge Riksadvokaten skal det at en ikke stopper for politikontroll medføre en streng reaksjon, sier Nordanger.