Høsten og vinteren kan bli tung for en del drosjeeiere. Før jul i fjor kontaktet Skatt vest flere drosjesentraler på Vestlandet, deriblant de to store i bergensområdet: Bergen Taxi og Norgestaxi Bergen. Skattekontrollørene ba sentralene sende dem rapporter over omsetningen for den enkelte drosje i 2007 og 2008.

Disse tallene er så sammenholt med den omsetningen drosjeeierne selv har sendt inn til skattemyndighetene i sine selvangivelser.

— Vi har lagt ned mye arbeid i å analysere disse tallene, sier Jostein Rene, underdirektør i kontroll og rettsanvendelse i Skatt vest.

Detaljert statistikk

Rapportene Skatt vest har fått, inneholder mengder med detaljert statistikk over hva den enkelte drosjeeier har kjørt inn.

Hver gang en drosjesjåfør logger av taksameteret, blir data for dagens kjøring automatisk sendt direkte til drosjesentralen bilen er knyttet til. Dette er tall som er svært vanskelig å manipulere.

— Vi har gjennomført en overordnet avstemming, der ikke alle omsetningstallene er med. Men ut fra dette har vi gått videre med mer konkrete undersøkelser av enkelte drosjeeiere, sier Rene.

Underdirektøren vil ikke ut med hvor mange de har tatt eller hvor mye de så langt har funnet av unndratte inntekter.

— Vi vet ikke fasiten før vi har gjort ytterligere kontroller, sier han.

**_Les også:

Mindre snusk i Bergen enn Oslo_**

Mistenkelige rapporter Men den enkelte drosjeeier som er tatt, har ifølge Rene holdt unna fra 100.000 og opptil 1,5 millioner inntektskroner fra beskatning.

— Vi vurderer fortløpende hvor mange vi vil ta opp til fullstendig kontroll, sier han.

Rapportene som går fra den enkelte taxi til sentralene, blir bearbeidet og summert der. Hver 14. dag sendes så en oppsummering av disse dataene til drosjeeierne. Det vil si, svært mange drosjeeiere foretrekker at disse rapportene sendes direkte til regnskapsføreren.

Men en del drosjeeiere foretrekker at rapportene sendes til dem selv istedenfor en regnskapsfører. Etter det BT har fått opplyst har Skatt vest bedt om å få oversikt over hvilke drosjeeiere dette er.

— Det kan være flere grunner til at drosjeeieren vil ha rapporten, for eksempel at han fører regnskapet selv. Men dersom det ikke er tilfelle, kan det være en grunn for oss til å se nærmere på dem, sier Rene.

Svart lønn til sjåfører

Rapportene fra drosjesentralene kan også brukes til andre typer kontroller. For eksempel svart arbeid. Fra de såkalte skiftsedlene fra taksametrene har sentralene også fått id-nummer på sjåførene som brukes og hvor mye de har kjørt.

Dermed kan Skatt vest, om de ønsker, blant annet sammenholde data fra disse rapportene med for eksempel arbeidstakerregisteret for å sjekke om drosjeeiere har ansatte som jobber svart.

— I denne omgang er det omsetningstallene vi har fokus på. Men i noen saker har vi også avdekket svart lønn til sjåfører, sier Rene.

De drosjeeierne som har latt seg friste til å oppgi lavere omsetningstall i selvangivelsen, risikerer at Skatt vest tar kontakt for grundigere kontroll de neste månedene.

- Får straffeskatt

  • Vi leter etter de største avvikene. Straffeskatt blir ilagt i alle saker vi tar opp. Noen større saker vil bli politianmeldt, sier Rene.

Så langt har Skatt vest bestemt seg for å politianmelde to drosjeeiere, men det kan bli flere.

Siden juletider har to-tre personer jobbet med saken, men ifølge Rene kan flere bli koblet på utover høsten.

— Vi vurderer ressursbruken fortløpende ut fra de foreløpige konklusjoner vi trekker.

Når BT spør Rene hva kontrollen så langt forteller om skattemoralen i drosjenæringen, vil han ikke svare direkte. Isteden svarer han dette:

— Vi har hatt god dialog med taxisentralene og har hatt informasjonsmøter med noen av disse. I tillegg har Bergen Taxi innberettet omsetningstall til skattemyndighetene.