Bakgrunnen for aksjonen er et lovforslag fra regjeringen om ny barnehagefinansiering som Stortinget skal behandle 2. juni, og som går ut på å fjerne det øremerkede statlige driftstilskuddet og overlate finansieringen til kommunene.

Dette provoserer Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som representerer over 2000 barnehager.

— De konkrete konsekvensene hvis dette lovforslaget går gjennom blir det at de private barnehagene vedvarende må drive med flere barn per ansatt. Allerede i dag er det stor skjevfordeling av midler; barn i private barnehager mottar i gjennomsnitt 2000 kroner mindre fra det offentlige per måned enn barn i kommunale barnehager, sier Arild M. Olsen, administrerende direktør i PBL.

Enda en underfinansiert sektor

Olsen er bekymret for hva som vil skjer med de private barnehagene når kommunen skal fordele midlene.

— Stortinget og regjeringen vet hva som er situasjonen. De sender en underfinansiert sektor til kommunene, som allerede har en masse underfinansierte sektorer som de ikke klarer å ha seg av, f.eks. skolene, eldreomsorgen osv. Det er de minste ungene som blir berørt av dette.

Ulik behandling

Han får støtte av May-Helen Molvær Grimstad (bildet), som er leder for familie— og kulturkomiteen på Stortinget.

— Jeg har full forståelse for at private barnehager reagerer kraftig på regjeringens fremlegg. Regelen i dag er at de private barnehagene kan få dekket 85 prosent av det som de kommunale barnehagene får gjennom et øremerket statlig tilskudd. Målet har vært en opptrapping av tilskuddet og full likebehandling, men det har ikke regjeringen gjort noe med. Nå overlater man ansvaret til kommunene før man har oppnådd likebehandling.

Dobbeltrolle

Grimstad er i likhet med Olsen opptatt av hva som vil skje når kommunene skal fordele midler mellom en rekke underfinansierte sektorer.

— Det blir et stort problem for kommunene. Hva skal de prioritere – barnehager, skoler eller eldreomsorg? Intensjonene bak lovforslaget er gode, men der ligger altfor få føringer og krav i forslaget fra regjeringen. Vi må også huske på at kommunene kommer i en dobbeltrolle her. De skal drifte sine egne barnehager og gi tilskudd til private barnehager. Det vi har sett i Danmark er at antallet private barnehager gikk drastisk ned da en lignende lov ble vedtatt der.

Organisasjonen VAPPUSbarnehagene som har 25 private barnehager i bergensområdet, kommer til å delta i den planlagte aksjonen.

— Vi synes det er viktig å markere hva vi synes om det foreslåtte lovforslaget som tar bort all forutsigbarhet i vår økonomi, sier administrende direktør Cathrine Haugen. Det vil gå ut informasjon til foreldrene i dag.

— Det jeg synes er mest dramatisk er at prinsippet om likebehandling blir tatt bort og at der ikke er klare retningslinjer for kommunen når de skal tildele midler til de private barnehagene. Det blir veldig usikkert for oss.

Regner med foreldrestøtte

Private Barnehagers Landsforbund er ikke redd for klager fra foreldrene i forbindelse med den forestående aksjonen.

— Foreldrene blir rammet fra lunsj og ut én dag, men hvis ikke vi gjør dette vil foreldrene rammes hver dag i mange år fremover, sier Arild M. Olsen.

Også VAPPUSbarnehagene regner med forståelse fra foreldrene.

— Jeg tror vi har foreldrene på vår side, sier Haugen.

— Denne saken har pågått i over ett år, og foreldrene har engasjert seg bl.a. ved hjelp av foreldreoppropet. Til syvende og sist er det barna det rammer, og det er vårt fokus hele tiden. Får vi mindre økonomiske midler blir det ikke nok ansatte på jobb, vi vil ha mindre anledning til å kjøpe inn leker og utstyr, og det vil også gå ut over vedlikehold av byggene våre. Likebehandling av barn er en selvfølge og burde ikke ha blitt diskutert en gang. Det er en fortvilet situasjon.

Hva synes du om aksjonen? Si din mening her!

BERGENS TIDENDE