• Det råder stor uvitenhet blant huseiere når det gjelder boligskatt, sier jurist Terje Dahl hos Huseierforeningen i Bergen.

GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no

– Etter at BT skrev om boligskatt har vi fått flere henvendelser fra våre medlemmer. Vi tviler sterkt på om det har vært særlig mange blant våre medlemmer som har kjent til ligningsnemndas vedtak fra 1990 om et tak på likningsverdien tilsvarende eiendommens skattetakst, sier han.

Også formuesskatt Etter å ha undersøkt saken nærmere, er Huseierforeningen i Bergen sikker på at flere huseiere i Bergen kan ha betalt for mye skatt de siste ti årene. Dette gjelder ikke bare skatt av fordelen med å bo i egen bolig, men også formuesskatt. Begge disse skattene beregnes på grunnlag av eiendommens likningsverdi.

– Nå vil vi oppfordre alle våre nærmere 3000 medlemmer til å sjekke grunnlagene for utskriving av skatt, sier Dahl.

Hjelper medlemmene Dahl sier at dersom noen av foreningens medlemmer finner at likningsverdien har vært høyere enn skattetaksten, vil foreningen være behjelpelig med å rette en anmodning til ligningskontoret om å endre likningen for de inntektsårene dette gjelder.

– I medhold av likningsloven kan ligningskontoret ta opp slike endringsspørsmål hele ti år tilbake i tid. Vår oppfatning er at ligningskontoret bør endre likningen for de skattytere dette gjelder, og i så fall for ti år tilbake dersom likningsverdien i disse årene har vært høyere enn grunnlaget for eiendomsskatten, sier Dahl.

Praksis med tiårsfrist Han peker på det BT skrev tirsdag om at en advokat i Bergen fikk endret likningen ti år tilbake i tid.

– Dermed har Bergen likningskontor lagt seg på en praksis at det i slike spørsmål skal gjelde en tiårsfrist. Likningsmyndighetene har ingen mulighet til å gjøre forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker. Det ville i så fall være i strid med forvaltningsmessige prinsipper.

Dahl sier at huseier ikke automatisk kan kreve nedsatt likningsverdi eller endret likning. For inntektsåret 2001 kan for eksempel likningsverdien være noe høyere enn skattetaksten uten at skattyter kan kreve at den blir nedsatt. Dette skyldes en generell økning av likningsverdien på 15 prosent, mens den kommunale skattetaksten forblir uendret.