22 juni skal bystyret behandle byrådets eierskapsmelding. I meldingen lister byrådet opp hva byen eier og grupperer selskapene etter hvilke formål de fyller. BKK, Fløibanen og Gaia Trafikk er blant selskapene som kommunen eier kun for å tjene penger. I gårsdagens komitémøte kom det ingen anbefalinger til bystyret.

RV ønsket å utsette den politiske behandlingen av meldingen for å få en bredest mulig debatt blant bergensere flest, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner.

— Hvordan kommunen skal forvalte sitt eierskap angår folk, og de må også høres. Dette er for viktig til at politikerne skal ta stilling til det i løpet av tre uker rett før sommerferien, hevder Stine Akre (RV).

Men forslaget fikk bare støtte fra Ap og SV. Selv om flertallet var for å realitetsbehandle saken på gårsdagens møte, ble det ikke flertall for noen anbefaling til bystyret.

— Det blir vanskeligere å styre hvis en ikke har klare styringssignal. Da blir det opp til meg å ta avgjørelser fra gang til gang, sier finansbyråd Henning Warloe (H).