I dag ble Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-2017 sendt på høring til fylkeskommunene. De neste fire årene skal det investeres drøye 100 milliarder i riksveinettet.

Blant annet skal 200 tunneler oppgraderes innen 2019.

— Tunnelene våre er sikre, men de bør bli enda sikrere. Brannen i Gudvangatunnelen i sommer er en sterk påminnelse om hvor viktig det er at tunnelene er sikre. Vi prioriterer derfor tunnelene høyere enn annen fornying av veinettet de neste fire årene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Statens vegvesens beregninger viser at det vil koste mellom 31 og 47 milliarder kroner å fjerne forfallet og oppgradere hele riksveinettet. Mellom 16 og 26 milliarder knytter seg til tunneler.

De neste fire årene skal Vegvesenet totalt bruke åtte milliarder kroner på å rehabilitere 200 tunneler.

Vestlandet får mer

I handlingsprogrammet ligger gode nyheter for Vestlandet.

Statens vegvesen Region vest får nemlig dobbelt så mye til tunneloppgraderinger enn det som var tiltenkt i Nasjonal transportplan (NTP) i denne perioden. Det opprinnlige forslaget på snaue 900 millioner er økt med ytterligere 850 millioner.

Et stort løft for Vestlandet, mener regionveisjef Helge Eidsnes.

— Innen 2024 blir det investert over 5,7 milliarder til å fornye tunnelene i de tre fylkene våre. Det dekker ikke hele behovet, men jeg er likevel godt fornøyd. Vi vil bruke høsten til å finne ut hvordan vi mer konkret skal disponere de ekstra pengene, sier Eidsnes i en pressemelding.

Noen steder ønsker Statens vegvesen å bygge nye tunneler i stedet for å oppgradere de gamle, blant annet flere steder på E16 Arna-Voss og E6 nord for Fauske.

60 milliarder på ti år

Totalt i NTP for perioden 2014-2023 er det satt av 59,5 milliarder til veiene i Region Vest.

Det største prosjektet i Hordaland de neste fire årene er E39 Svegatjørn-Rådal mellom Os og Bergen. Også riksvei 555 Sotrasambandet får oppstart i løpet av de neste fire årene.

I Sogn og Fjordane er Gudvangatunnelen høyt prioritert.

— Vi fikk gjort noen utbedringer etter brannen, men videre skal det blant annet installeres nytt ventilasjonsanlegg og lysanlegg. Det skal også sprenges ut tekniske rom, og tunnelen skal renskes og sikres, sier Nils Magne Slinde, avdelingsdirektør i Sogn og Fjordane.

Fire milliarder går til opprusting og nye traseer på E39 fra Rogland til Sogn og Fjordane.

— E39 er vår hovedfartsåre og knytter regionen vår sammen, og det er derfor svært viktig at utbyggingstempoet har den farten vi nå er vitne til, sier regionveisjef Eidsnes.

Prosjektet «Fergefri E39» har fått omtrent 100 millioner til videre utvikling.

Her kan du se hvilke veisatsinger på Vestlandet som får penger.