Hele 93 prosent av foreldre som har barn i ungdomsskolen tror de kan påvirke barnas alkoholforbruk ved å sette tydelige grenser for hva de aksepterer at barnet gjør. Det viser en ny undersøkelse MMI har utført på oppdrag fra Sosial— og helsedirektoratet.

— Hyggelige tall, synes avdelingsdirektør Jens Guslund ved rusmiddelavdelingen i Sosial- og helsedirektoratet.

Siden oktober i fjor har direktoratet gjennom en stor kampanje prøvd å nå ut til foreldre nettopp med budskapet om at de er viktige rollemodeller for sine barn.

— Vi har innrettet kampanjen mot foreldrene fordi vi tror at de er bedre rustet til å kommunisere med barna enn et direktorat vil være, sier Guslund.

Gjennom kampanjen, som blant annet består av en tv-reklame, oppfordres foreldre til å la være å kjøpe drikkevarer til barna, til å unngå å servere alkohol til dem, og til å være forsiktig med hvordan de selv bruker alkohol i barnas nærvær.

— Vi mener foreldre bør få lov til å ta et glass vin til maten, men de bør være litt bevisst på hvordan de omgås alkohol når barna er til stede. Vi vet at barn reagerer fortere på at foreldrene skifter sinnsstemning enn det foreldrene er klar over selv. Mange barn kan bli utrygge og kanskje til og med redde, sier Jens Guslund.

Sosial- og helsedirektoratets kampanje oppmuntrer foreldre til å snakke med andre foreldre om grensesetting.

— Det er lettere for foreldre å sette såkalte upopulære grenser hvis de føler trygghet for at andre gjør det samme, sier Jens Guslund.