— Alle skoler har sterke og svake sider. Undersøkelsen er en hjelp for skolene til å utvikle seg videre, sier byråd for skole Anne Gine Hestetun.

Hun presenterte i går en pilotundersøkelse om trivsel ved skolene i Bergen. Åtte skoler, er i hver bydel, har deltatt i undersøkelsen. Den skal danne mønster for en større undersøkelse om trivsel som skal gjennomføres i byens samtlige 100 barne- og ungdomsskoler i november i år.

Skolene skårer høyest på trygghet. Elevene har i gjennomsnitt gitt 45 av 50 poeng på spørsmål om de kjenneer seg trygge på skolen, i klassen og på skoleveien. Trivsel på skolen oppnår 39 poeng, mens skolebygg, læremidler og utstyr daler til bare 30 poeng. Foreldre er mindre fornøyd med fysiske rammer og skolemiljøet, men godt fornøyd med møte med skolens lærere og rektor.

Av de åtte skolene kommer Lone best ut blant elever, men dårligst ut blant foreldre. Etter Lone følger Minde, Breimyra, Søreide, Bønes, Hellen, Nattland og Håstein skole