KRISTIN JANSEN

— Det er tryggere å kjøre i tunneler enn på vanlige veistrekninger, sier regionsvegsjef Ole Christian Torpp.

I fjor kjørte nesten 10.000 flere kjøretøy gjennom Fløyfjellstunnelen enn i 1997. Også de andre tunnelene har stor økning i trafikken, men ifølge regionsvegsjefen er sikkerheten ikke blitt dårligere som følge av dette.

— Vi har lagt ned betydelig innsats for å gjøre tunnelene sikrere de siste årene. Brannslokkingsapparater, alarmtilkobling og nødtelefoner er noen av tiltakene som gjør at tunnelene kan ta imot den økte trafikken, sier Torpp.

Det finnes i dag ingen nøyaktig oversikt over hvor mange ulykker som har skjedd i tunneler de siste årene, men ifølge en av Norges fremste eksperter på tunneler, Finn Harald Amundsen, er det svært få.

— For det første utgjør tunneler en relativt liten del av veinettet. Dessuten er forbikjøringer forbudt og folk er generelt mer forsiktig i tunneler enn ellers, sier seksjonslederen i Vegdirektoratet.

Til tross for søndagens stygge ulykke, mener regionsvegsjef Ole Christian Torpp at sikkerheten er god også i Løvstakktunnelen. Men han er enig med dem som mener at det burde vært to tunnelløp.

— Ideelt sett burde det vært slik, men mye av problemet med stor trafikk vil bli løst når den nye ringvei Vest kommer. Da vil denne veien ta mye av trykket fra tunnelen, sier Torpp.