En stor stein har falt ned på FV 550 mellom Odda og Utne.

— Det er en veldig stor stein som har falt ned. Den er vel på rundt 8 tonn, sier vegmester Frode Johansson.

Akkruat nå jobber han med å fjerne steinen fra veibanen.

— Vi får den vekk og det går også ann å kjøre forbi steinen, sier han.

Statens vegvesen fikk melding fra publikum klokken 5.10 omat det lå en stor stein midt i veien like sør for Bleie på FV 550.

— Det går heldigvis ikke så mye trafikk der på nattestid, siervaktoperatør ved Statens vegvesen, Tore Tysse.

Det var kun mindre kjøretøyersom klarte å passere forbi steinen. Først klokken 08.20 fikk Vegvesent meldingom at entrepenøren hadde klart å flytte steinen til side.

— Entrepenøren vil bruke enmaskin for å hakke opp steinen i mindre biter og så fjerne den fra veibanen, sier Tysse.

Det er nå manuelldirigering på stedet og passasje for alle kjøretøyer.