— Klart det er ekstra kjekt å føra båten til Stord. Sjølv om han skal ha Bergen som base, håpar eg at også sunnhordlendingar og hardingar stør opp om dampskipet no når vi går inn i driftsfasen, seier Harald Kvinge, stril busett på Stord, og sekretær i stiftinga bak veteranfartøyet.

Ferskt sertifikat

Ved sida av «Statsraad Lehmkuhl», Vennebyen, «Elias» og Kaizers Orchestra er «Stord 1» blant hovudattraksjonane under Stordfest 2013, som blei sparka i gong torsdag.

Samme dag klappa den tidlegare HSD-damparen til kai på Leirvik, og kunne utpå kvelden ta med seg 99 inviterte gjester på den første seglasen som det ferske passasjersertifikatet gir høve til.

Arne Sundal, formann i Stiftelsen DS Stord 1, er i godt humør om dagen, etter i alt 32 år med restaureringsarbeid, og med passasjersertifikat i glas og ramme.

Fredag kveld har Sunnhordland-kommunane eit felles «Kom heim» -arrangement om bord, for å lokka utflytta ungdom tilbake med attraktive jobbar i regionen. Laurdag er det ope skip.

Dei fleste HSD-ruter

Gamle «Stord» gjekk i dei fleste av HSD sine ruteområde etter båten var levert frå Laxevaag Maskin- og Jernskibsbyggeri i 1913, og fram til 1969 - til Stavanger, Sunnhordland og Hardanger. Båten låg som losjiskipet «O.T. Moe» i Oslo inntil veteranskipsentusiastar henta han vestover att i 1981.

På veg til jomfrutur etter omfattande restaurering i 1987, blei «Stord 1» sterkt øydelagt av brann i Langenuen.

Så var det på 'an igjen med dugnad, og under Norsteam i Bergen sommaren 2005 gjekk båten for eigen dampmaskin att, men mykje innreiingsarbeid stod enno att.

Bortimot fullstendig restaurert kunne D/S «Stord 1» 22.juni i år feira 100-årsjubileet på Vågen i Bergen.

— Som restaureringa vil også drifta av skipet kosta ein del. Vi håpar på engasjement for «Stord 1» i heile det tidlegare ruteområdet, seier Harald Kvinge.

GLAD: Arne Sundal, formann i Stiftelsen D/S Stord 1 er ein glad veteranbåtmann om dagen.
OVE OLDERKJÆR
TIL KAI: «Stord 1» til kai på Leirvik i dag, laurdag er det ope skip
OVE OLDERKJÆR