Klokken 18 i ettermiddag er pressen invitert til Herdla der statsråd Laila Dåvøy (KrF), stortingsrepresent Oddvard Nilsen (H) og Venstres stortingskandidat Kari Østervold Toft (V) vil fortelle at Direktoratet for Naturforvaltning kjøper friområdet på Herdla.

I utgangspunktet høres det ut som en god nyhet. Problemet er bare at Direktoratet sier nei takk til å overta bygningsmassen på Herdla. Og det er bygningsmassen som koster penger.

Friluftsområdet er verdsatt til 119.000 kroner, mens selve leiren er taksert til oppunder åtte millioner.

Ordfører Kari Manger er ikke orientert om pressekonferansen og stiller seg helt uforstående til løsningen som skal selges.

— Jeg kan ikke fatte at dette er noe nytt. Dette løser ikke Herdla-saken, sier Manger til bt.no Tvert i mot har Askøy-poltikerne kjempet for å få hånd om hele Herdla, inkludert bygningsmassen. Da Skifte Eiendom i fjor ville selge bare bygningene, besluttet formannskapet å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud.

Etter et utspill fra landbruksminister Lars Sponheim, tok Kari Manger i vinter kontakt med Statskog for å høre om der lå en mulighet. Mangers håp var at Statskog sa ja til å kjøpe hele fortet, både utmark og bygninger.

Da Statskog vegret seg mot å overta bygningene, strandet den løsningen.

Nå selges altså denne løsningen på nytt, med full pressedekning. Forskjellen er at denne gang er det Direktoratet for natur-forvaltning som skal overta.

Formelt kommer nyheten om Herdla i revidert nasjonalbudsjett, som kommer fredag. Her vil det ligge en liste over forsvarseiendommer som skal bli friluftsområder. På denne listen står Herdla. Pluss blant andre Kvarven i Bergen. Hos Direktoratet for Naturforvaltning får BT bekreftet at dagens nyhet knapt er for nyhet å regne.

— Det har ligget i kortene hele tiden at Direktoratet skal overta deler av Herdla, sier Pål Theodorsen, som har klargjort listen i revidert nasjonalbudsjett.

Herdla blir neppe åpnet for publikum i sommer. Bygge- og deleforbudet gjelder til juni 2006. Før det oppheves skjer det ingenting i havgapet ytterst i Askøy.