Mange av naboene var sterkt kritiske til planene om å bygge 350 leiligheter på et lite område i Hilleren. Alt fem minutt før møtet begynte var det slutt på sitteplassene i MIL-huset, og mange måtte stå langs veggene.

— Jeg har aldri sett så mange av naboer, sa en av de fremmøtte.

Og naboene hadde mange innvendinger mot byggeplanene. Mathopen skole manglet kapasitet, idrettslaget var fullt, veien for dårlig, området avsatt til friområde var for utilgjengelig, man fryktet at bygningene ble for høye og man ønsket ikke bygging i strandsonen. En av naboene BT snakket med mente det ville være urettferdig hvis byggherren Vågen Brygge Invest fikk lov til å bygge 350 leiligheter i et område andre beboere ikke fikk lov til å bygge ut husene sine på grunn av flystøyen.

Under møtet var det for øvrig minst fem fly som fløy over området. En gang var lyden så høy at de som satt bakerst i salen måtte be en av byggherrens representanter snakke høyere.

Og nettopp flystøyen er kanskje det vanskeligste hinderet for Vågen Brygge Invest. Senest i går frarådet Luftfartsverket boligbygging i området på grunn av flystøyen.

— Dette er ikke dødsstøtet for prosjektet. Vi vil bygge på ett av de mest støysvake områdene på Hilleren, og vi mener vi står faglig trygt, sier arkitekt Rolf Maurseth til BT.

I hvert fall ble så mange fremmøtte interessert i prosjektet at de tegnet seg på liste for å få tilsendt prospekt hvis byggeplanene blir godkjent.